Varje verksamhet och varje lokal är unik. Det är ni som vet bäst hur era behov ser ut och hur er verksamhet skulle kunna dra nytta av en renare miljö. Nedan listar vi en del av de nyttor våra kunder inom olika verksamheter sett med sitt Njord luftreningssystem.

Lager och logistik

Logistik.jpg.crdownload

Era kunder och samarbetspartners kommer bli mer nöjda då ni levererar rena paket. Ni kan visa upp en ren miljö när ni får besök – ni är alltid redo för ett viktigt besök eller en inspektion. Vi tar bort dammet ur era lokaler när det fortfarande är i luften så ni inte behöver städa så mycket. Personalen blir gladare, friskare och mer produktiv om luften är ren. Vi kan hjälpa er att få ner den varma luften som samlas uppe under taket under vintertid, och därmed minska er uppvärmningskostnad.

Industri

Industri

Produktionsmaskiner och annan utrustning fungerar bättre och håller längre i en ren miljö. Personalen blir gladare, friskare och mer produktiv om luften är ren. Ni är alltid redo att visa upp era rena lokaler för besökare. Vi tar bort dammet ur era lokaler när det fortfarande är i luften så ni inte behöver städa så mycket.

Livsmedel

Livsmedel

Er hygiensituation förbättras avsevärt då damm, mikroorganismer och andra föroreningar filtreras bort. Risken för kontamination av er slutprodukt minskas avsevärt. Personalen blir gladare, friskare och mer produktiv om luften är ren. Behovet av städning minskar då en stor del av all smuts och damm filtreras bort medan det fortfarande är luftburet.

Återvinning och sophantering

Återvinning

Personalen blir gladare, friskare och mer produktiv om luften är ren. Produktionsmaskiner och annan utrustning fungerar bättre och håller längre i en ren miljö.

Offentlig miljö

Hur problemen med damm ser ut varierar stort från miljö till miljö. Vi träffar er gärna för att förstå om och hur vi skulle kunna hjälpa er.