Elk bedrijf en elke bedrijfsruimte is uniek. U weet als geen ander hoe uw behoeften eruit zien en hoe uw bedrijf kan profiteren van een schonere omgeving. Hieronder geven we enkele uitdagingen weer in verschillende branches. Een welke voordelen kunnen ontstaan na toepassing van een Njord oplossing.

Magazijnopslag en logistiek

Logistik.jpg.crdownload

Uitdaging: Binnen de logistiek moet u steeds meer aan de hoge verwachtingen van klanten voldoen. Uw klanten willen immers een perfecte opslag met hoge normen, 1e klas service en soepel verlopende processen. Uw klanten eisen tegelijk een continue verbetering maar accepteren minder graag dat de kosten daardoor stijgen. Terwijl de kosten voor technologie en salarissen stijgen maar het budget beperkt blijft. NJORD biedt oplossingen.

Door het stof uit uw pand te verwijderen wanneer het nog in de lucht hangt, of door het te binden aan de vloer, ontstaat een situatie waarbij u niet zoveel meer hoeft te reinigen. Met minder procesverstoringen als direct gevolg. Maar tegelijk zorgt minder stof voor schonere producten (dozen) en daarmee voor een probleemloze en correcte levering van schone goederen richting tevreden klanten. En dat komt ook de reputatie van uw bedrijf ten goede en helpt bij het binden van nieuwe klanten.

Maar ook zullen uw klanten en partners meer tevreden zijn als u schone pakketten aflevert bij hun relaties. U kunt pronken met een schone omgeving wanneer u belangrijk bezoek of een inspectie krijgt. En dat op basis van lagere kosten, terwijl tegelijkertijd aan de normen wordt voldaan. Verbeterde efficiëntie, effectievere werkwijzen en minder afval zorgen ervoor dat u binnen uw budget blijft.

Uw personeel zal zich gelukkiger voelen en gezonder en productiever zijn als de lucht schoon is. En door de warme lucht, die in de winter onder het dak wordt verzameld, naar beneden te halen helpen we u uw stookkosten te verlagen.

Industrie

Industri

Uitdaging: Binnen de industrie moet u continue aan de hoge verwachtingen van klanten voldoen. Uw klanten verwachten schone, hoogwaardige producten. Wanneer niet aan de verwachtingen wordt voldaan, leidt dit tot klachten en retourzendingen. Ook heeft u te maken met stijgende kosten of voelt u continue de druk om de kosten te verlagen. Het onderhoud en de reiniging van gespecialiseerde machines en de productiekosten nemen steeds meer toe. Uw budget blijft beperkt, terwijl de concurrentie toeneemt! En dat in een wereld met steeds strenger worden wettelijke voorschriften. Externe instanties stellen steeds hogere eisen aan de hygiëne en veiligheid. De goede naleving van deze eisen leidt echter tot een hogere arbeidsbelasting met verhoogd verzuim als risico. Maar laten we eerlijk wezen; slechte werkomstandigheden leiden tot een mindere werktevredenheid, een lagere productiviteit en een verhoogd verzuim. NJORD biedt oplossingen.

Een schone en hygiënische omgeving maakt het u mogelijk hoge standaarden na te leven en een betrouwbare productkwaliteit te waarborgen. Dit leidt tot minder retourzendingen en klachten en draagt bij aan de goede reputatie van uw bedrijf. Door het stof uit uw pand te verwijderen wanneer het nog in de lucht hangt of het juist te binden aan de vloer ontstaat een situatie waarbij u niet zoveel meer hoeft te reinigen maar ook dat het langer duurt voor dit stof negatieve effecten geeft aangaande slijtage, onderhoud en meer
Productiemachines maar ook andere randapparatuur werken beter en gaan langer mee in een schone omgeving. De werkomgeving wordt veiliger en uw personeel zal gelukkiger, gezonder en productiever zijn als de lucht schoon is.

Levensmiddelen industrie

Livsmedel

Door het wegfilteren leeft u de hygiënestandaarden beter na en verminderd het risico op contaminatie sterk. Immers een schone en hygiënische omgeving maakt het voor u mogelijk om hoge standaarden na te leven. Maar ook zal uw personeel gelukkiger, gezonder en productiever zijn wanneer de lucht schoon is. U bent daarbij beter in staat een betrouwbare productkwaliteit te waarborgen. Daarnaast leiden schone faciliteiten tot aanzienlijk minder of zelfs geen retourzendingen van klanten en dus een betere leveringsbetrouwbaarheid en uiteindelijk lagere kosten.

Recycling en afvalverwerking

Återvinning

Uitdaging: De recycling en afvalverwerkings branche kenmerkt zich door steeds strengere certificeringseisen. Bepaalde diensten kunnen alleen worden aangeboden, wanneer aan de strenge eisen van de externe certificeringsinstanties wordt voldaan. Echter een consistente naleving van deze eisen leidt echter tot een hogere arbeidsbelasting. Maar zijn het niet dezelfde veroorzakers aangaande gezondheids- en veiligheidsproblemen. Vieze geurtjes en stofdeeltjes in de lucht leiden tot gezondheidsproblemen en klachten van de buren. Deze belemmeren het personeel zelfs nog meer, omdat schimmels en bacteriën de gezondheid kunnen schaden. NJORD biedt oplossingen.

Door het stof uit uw pand te filteren wanneer het nog in de lucht hangt of het juist te binden ontstaat ondermeer een gezonder werkklimaat. U verlaagt de risico’s aangaande ziekten, ziekteverzuim en personeelsverloop wat weer leidt tot betere individuele prestaties. Bovendien wordt de motivatie van het personeel verhoogd, wat een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het werk. Maar het leidt ook tot aangename omstandigheden voor buren. Bovendien worden de wettelijke normen nageleefd en verlaagd u de risico’s aangaande het niet voldoen aan eisen voor vergunningen en inspecties. En worden de certificeringsrisicos geminimaliseerd.

Publieke omgeving, retail

Hoe de problemen met stof eruitzien, verschilt sterk van omgeving tot omgeving. Wij willen u graag ontmoeten om te begrijpen of en hoe we u kunnen helpen. Dat NJORD oplossingen biedt, dat weten we. Ofdat deze ook bij u toepasbaar zijn daar komen we graag achter.

Njord Clean Air AB

Njord is a Swedish air purifying company founded in 2017 with the ambition to quickly reach a market leading position. Our journey there involves listening to and understanding our customers as well as developing the smartest and most effective solutions for all types of environments.

Org. Nr:
556972-8025

Telephone:
(0046) 8 515 11 022

Adress:
33 Dåntorpsvägen house 17 , 136 50 Jordbro