Filtre

For å kunne levere den reneste luften per brukt krone over tid, er det helt avgjørende å velge riktig filterteknologi.

Effektiviteten til en luftrenser er målt ved CADR, Clean Air Delivery Rate. CADR betyr helt enkelt mengden luft som blir sugd gjennom luftrenseren og filtreringsevnen til filtrene. Hvis du for eksempel har en luftrenser som suger 1000 m3 luft per time gjennom filtre som har en filtreringsevne på 80%, er CADR for denne luftrenseren 800 m3 ren luft per time.

Målet vårt er å levere så høy CADR som mulig i luftrensens levetid. For å oppnå dette må vi velge filtre som passer for oppgaven.

filtercombo

Velg riktig filter

Det er i utgangspunktet to teknikker å velge mellom, mekaniske filtre og elektrostatiske filtre.  Dessverre har begge disse teknikkene begrensninger som man må ta hensyn til.

Mekaniske filtre tettes over tid. Hvis du gjør det enkelt og velger et mekanisk filter med høy grad av separasjon, for eksempel et HEPA-filter, får du en veldig god CADR når filtrene er nye. Dessverre vil tilstopping forårsake at systemet kveles og ingen eller liten luft passerer gjennom.

Elektrostatiske filtre mister separasjonshastigheten over tid. Hvis du velger et elektrostatisk filter, får du også en veldig god CADR med lavt energiforbruk, da motstandene ofte er lave i utgangspunktet. Problemet er at disse filtrene ofte mister en stor del av separasjonskapasiteten etter relativt kort driftstid. Mye luft suges gjennom enheten, men luften rengjøres ikke.

Vi har valgt å optimalisere løsningen vår i to trinn. I første trinn bruker vi et innovativt Much-filter. Denne typen filter er opprinnelig utformet for å filtrere luften i lakkbokser, et tøft miljø med høyt partikkelinnhold. Much-filteret, som er trinn 1 i løsningen, er optimalisert for å ta opp store mengder store partikler uten å tettes. I trinn 2 tilpasser vi filtrene til dine behov. I mange miljøer vil vårt standard F9-klasse filter gjøre en utmerket jobb. Hvis det er krav eller behovet for en mer ekstrem rensing, så er dette det vi leverer.

filter1
filter2