Hvorfor velge Njord?

Industriell luftrengjøring er en ny løsning på gamle problemer. Tradisjonelt har det ofte blitt forsøkt å løse problemer med støv, skitt og dårlig luft ved å utvide ventilasjonen, rengjøre oftere og tilby personalet beskyttelsesutstyr som for eksempel åndedrettsvern.

Før vi går inn på hvorfor du bør velge Njord, er det viktig å forstå hvorfor du bør vurdere et luftrensingssystem i det hele tatt.

  • Vil kundene dine sette pris på å få varene sine i best mulig tilstand?
  • Vil du vise frem en bedrift som gir et rent og effektivt inntrykk?
  • Fortjener dine ansatte å oppholde seg i et godt og sunt miljø?
  • Ville det være bra for utstyret hvis luften i lokalene var så rent som mulig?
  • Er det interessant å minimere kostnadene for rengjøring?
  • Vil du minimere oppvarmingskostnadene dine?
  • Ville det ikke vært en god ide å forbedre miljøet på en kostnadsnøytral måte?

 

Hvis svaret er ja på noen av spørsmålene vil din virksomhet være tjent med å installere et luftrensingssystem.

Grunnen til å velge Njord er kort forklart at vi kan levere en løsning som gir deg mest mulig verdi per brukt krone over tid. Dette er ikke tomme ord, men noe vi beviser for deg gjennom målinger og oppfølging over tid.

Hvis det høres interessant kontakt oss for et første møte!