Bruksområder

Hver virksomhet og hvert lokale er unikt. Det er dere som vet best hvordan behovene deres ser ut og hvordan virksomheten deres kan dra nytte av et renere miljø. Nedenfor lister vi opp en del av de fordelene som kunder innenfor forskjellige bransjer har sett med sitt luftrensingssystem fra Njord.

Ren luft, lager og logistikk

Kundene og samarbeidspartnerne deres kommer til å bli mer fornøyde når dere leverer rene pakker. Dere kan vise frem et rent miljø når dere får besøk – dere er alltid klare for et viktig besøk eller en inspeksjon. Vi fjerner støvet fra lokalene deres når det fremdeles er i luften, slik at dere ikke trenger å rengjøre like myke. Personalet blir gladere, friskere og mer produktivt hvis luften er ren. Vi kan hjelpe dere med å få ned den varme luften som samles oppe under taket om vinteren, og dermed redusere oppvarmingskostnadene deres.

Ren luft, industri

Produksjonsmaskiner og annet utstyr fungerer bedre og holder lenger i et rent miljø. Personalet blir gladere, friskere og mer produktivt hvis luften er ren. Dere er alltid klare til å vise frem de rene lokalene deres til besøkende. Vi fjerner støvet fra lokalene deres når det fremdeles er i luften, slik at dere ikke trenger å rengjøre like myke.

Ren luft, næringsmiddelindustri

Hygienesituasjonen deres forbedres betraktelig siden støv, mikroorganismer og andre urenheter filtreres vekk. Risikoen for kontaminasjon av sluttproduktet deres reduseres betraktelig. Personalet blir gladere, friskere og mer produktivt hvis luften er ren. Behovet for rengjøring minsker, siden en stor del av alt smusset og støvet filtreres vekk mens det fremdeles er luftbårent.

Ren luft innen gjenvinning

Personalet blir gladere, friskere og mer produktivt hvis luften er ren.
Produksjonsmaskiner og annet utstyr fungerer bedre og holder lenger i et rent miljø.