Våre produkter

Filtre

Filtre

For å kunne levere mest ren luft over tid per krone er det helt avgjørende å velge riktig filterteknologi.

Luftrenserens effektivitet måles gjennom CADR, Clean Air Delivery Rate. CADR er enkelt uttrykt produktet av den luftstrømmen som suges gjennom luftrenseren og den utskillingsgraden som filtrene har. Hvis man f.eks. har en luftrenser som suger 1000 m3 luft per time gjennom filtre som har en utskillingsgrad på 80 %, så er CADR for denne luftrenseren 800 m3 ren luft per time.

Vårt mål er å levere en så høy CADR som mulig i løpet av luftrenserens levetid. For å oppnå dette må vi velge filtre som passer til oppgaven.

Velg riktig filter

Det finnes i prinsippet 2 teknologier å velge mellom: mekaniske filtre og elektrostatiske filtre. Dessverre har begge disse teknologiene begrensninger som man må ta hensyn til. Mekaniske filtre setter igjen over tid. Hvis man gjør det enkelt og velger et mekanisk filter med høy utskillingsgrad, f.eks. et HEPA-filter, så får man en svært god CADR når filtrene er nye. Dessverre kommer igjensetting til å gjøre at systemet kveles, og ingen eller lite luft går igjennom.

Elektrostatiske filtre får en svekket utskillingsgrad over tid. Hvis man velger et elektrostatisk filter, så får man også en svært god CADR med lavt energiforbruk, siden motstanden ofte er lav i begynnelsen. Problemet er at disse filtrene ofte mister en stor del av utskillingskapasiteten sin etter relativt kort brukstid. Mye luft suges gjennom aggregatet, men luften renses ikke.

Vi har valgt å optimalisere løsningen vår i to trinn. I det første trinnet bruker vi et innovativt Much-filter. Denne filtertypen er opprinnelig utviklet for å filtrere luften i lakkbokser, et tøft miljø med et høyt innhold av partikler. Much-filteret, som er trinn 1 i løsningen vår, er optimalisert for å ta opp store mengder av store partikler uten å sette igjen. I trinn 2 tilpasser vi valget av filter etter deres behov. I mange miljøer kommer standardfilteret vårt, som er av ePM185%, F9-klasse, til å gjøre en utmerket jobb Dersom det finnes krav til eller behov for en mer ekstrem rengjøring, så er det det vi
leverer.

Alle filtrene våre er testet i henhold til ISO16890