Våre produkter

Njord støvbinder

Binder støvet ved gulvet

Og støvet forsvinner ved neste rengjøring

Nytt, støvbindende lag

Njord støvbinder

En stor del av støvet som skaper problemer i industri- og lagerlokaler, kommer fra gulvet. Njords egenutviklede Støvbindende Gulvpleie rengjør og binder støver ved gulvet. Det bundne støvet vaskes bort ved neste rengjøring samtidig som et nytt støvbindende lag legges ut. Dette i kombinasjon med Njords luftrensingsaggregat gir dere det reneste miljøet som er mulig å få.

Teknisk spesifikasjon

Innhold: Vann, såpe, tensider, penetreringsmidler, kompleksbindere, konserveringsmidler.
pH-verdi: pH 10,5 i konsentrert og ca. 7,5 i bruksløsning.
Advarselsmerking: Ingen advarselsmerking:
Holdbarhet: 1 år

Last ned produktark