Våra produkter

Filter

Filter för industriell luftrening

För att kunna leverera mest ren luft över tid per spenderad krona är det helt avgörande att välja rätt filterteknik.

En luftrenares effektivitet mäts genom CADR, Clean Air Delivery Rate. CADR är enkelt utryckt produkten av det luftflöde som sugs genom luftrenaren och den avskiljningsgrad som filtren har. Om man tex har en luftrenare som suger 1000 m3 luft per timme genom filter som har 80% avskiljningsgrad så är CADR för denna luftrenare 800 m3 ren luft per timme.

Vårt mål är att leverera en så hög CADR som möjligt under luftrenarens livstid. För att uppnå detta måste vi välja filter som passar för uppgiften.

Välj rätt filter

Det finns i princip 2 tekniker att välja emellan, mekaniska filter och elektrostatiska filter. Tyvärr har både dessa tekniker begränsningar som man måste ta hänsyn till.

Mekaniska filter sätter igen över tid. Gör man det enkelt för sig och väljer ett mekaniskt filter med hög avskiljningsgrad tex ett HEPA filter så får man en väldigt bra CADR när filtren är nya. Tyvärr kommer igensättning göra att systemet kvävs och ingen eller lite luft går igenom.

Elektrostatiska filter tappar avskiljningsgrad över tid. Väljer man ett elektrostatiskt filter så får man också en väldigt bra CADR med låg energiförbrukning, då motstånden ofta är låga initialt. Problemet är att dessa filter ofta tappar en stor del av sin avskiljningsförmåga efter relativt kort gångtid. Mycket luft sugs genom aggregatet men luften renas inte.

Vi har valt att optimera vår lösning i två steg. I det första steget använder vi ett innovativt Much-filter. Denna filtertyp kommer är ursprungligen framtagen för att filtrera luften i lackboxar, en tuff miljö med höga partikelhalter. Much-filtret, som är steg 1 i vår lösning är optimerat för att ta upp stora mängder stora partiklar utan att sätta igen. I steg 2 anpassar vi valet av filter efter era behov. I många miljöer kommer vårt standardfilter som är av F9-klass göra ett utmärkt jobb. Om det finns krav eller behov av en mer extrem rening så är det vad vi levererar.