Våra produkter

Njord XP-C Luftrenare

800 X 800 X 540 MM

38 KG

ANPASSNINGSBARA FILTER

DUBBELT INSUG

Njord XP levererar mest ren luft per spenderad krona

Njord XP är utvecklad med målsättningen att kombinera en kompakt design med maximal filtreringsyta samt möjlighet att anpassa filter efter kundens problem.Kompakt design är viktigt för att kunna erbjuda många installationsalternativ.

För att uppnå de nya sprinklerkraven var en förutsättning att aggregatet inte fick ha en yta större än 1m2.

Maximal filtreringsyta har ett direkt samband med hur effektivt aggregatet arbetar över tid och livscykelkostnad. Vi har maximerat filterytan genom att suga in luft från 2 håll. Detta möjliggörs genom valet av en så kallad dubbelsugande radialfläkt.

Teknisk specifikation

Längd: 800 mm
Bredd: 800 mm
Höjd: 540 mm
Vikt: 38 kg
Filter: Up to H13
Electrical data: Single phase 1~230V; 4,6A; 50/60Hz; EC MOTOR

Ladda ner produktblad

Njord XP har i standardutförande två filtersteg

Det första filtret har uppgiften att filtrera så mycket damm, främst stora partiklar, som möjligt utan att sätta igen. Det andra steget har uppgiften att rena luften så effektivt som möjligt ner till de allra minsta och för människan farligaste partiklarna. Vilka filter som används beror på er situation samt era målsättningar.

Filter