Våra produkter

Njord XP-4 luftrenare

950 x 950 x 540 mm

55 KG

ANPASSNINGSBARA FILTER

DUBBELT INSUG

Njord XP-4 levererar mest ren luft per spenderad krona

Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.

Njord XP-4 är utrustad med fyra luftinsug med dubbla filtersteg per insug. Detta betyder att den ofiltrerade luften sugs in från aggregatets alla sidor, i 360°, för största möjliga effektivitet och maximal avskiljningsgrad. Det första filtret i varje insug har uppgiften att filtrera så mycket damm som möjligt, främst de större partiklarna. Det andra filtret har uppgiften att rena luften så effektivt som möjligt ner till de allra minsta och för oss människor farligaste partiklarna. Vilka specifika filter som används beror på kundens situation samt dess målsättningar.

Njord XP-4 är byggd av högkvalitativa komponenter med så liten miljöpåverkan som möjligt, har kompakta mått för sin kapacitet och är avsevärt lättare än andra aggregat på marknaden.

•  2-stegsfiltrering upp till filterklass H14, samtliga filter enligt ISO 16890 alt. EN1822. Typ och klass av filter anpassas efter förutsättningar och behov.
•  Luftinsug med dubbla filter från alla fyra sidor.
•  Uppfyller de krav som finns rörande sprinklersystem.
•  Kan uppgraderas för molekylär/gasfiltrering enligt Eurovent 4/203-218.9.
•  Programmerbar timer för olika driftlägen vid olika tider.
•  Filterklassflexibilitet för att optimera resultat och driftsekonomi.
•  Konstantflödesstyrning med samma mängd renad luft över tid.
•  Alarmfunktion som signalerar när det är dags för filterbyte.

Teknisk specifikation

Max-kapacitet: 6000 m3/h
Luftinsug: 4st
Mått (BxDxH): 950 x 950 x 540 mm
Vikt: 55 kg
Filter: upp till H14
El: 230V, 8,7A, 50/60Hz, EC Motor 

Ladda ner produktblad

Njord XP-4 har i standardutförande två filtersteg per luftinsug

Det första filtret har uppgiften att filtrera så mycket damm, främst stora partiklar, som möjligt utan att sätta igen. Det andra steget har uppgiften att rena luften så effektivt som möjligt ner till de allra minsta och för människan farligaste partiklarna. Vilka filter som används beror på er situation samt era målsättningar.

Filter