Våra produkter

Njord XP-2 Luftrenare

950 x 800 x 540 mm

40 kg

Anpassningsbara filter

Dubbelt insug

Njords luftrenare levererar mest ren luft per spenderad krona

Njord XP-2 är en industriell luftrenare som passar i bland annat lager, industrier, verkstäder och kontor. Luftrenaren kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta samt möjlighet att anpassa filter efter kundens problem. Kompakt design är viktigt för att kunna erbjuda många installationsalternativ. Med ett aggregat som inte har en yta större än 1m2 uppnår luftrenaren de nya sprinklerkraven. 

Luftrenarens maximala filtreringsyta har ett direkt samband med hur effektivt aggregatet arbetar över tid och dess livscykelkostnad. Vi har maximerat filterytan genom en möjlighet till luftinsug från två håll. Detta möjliggörs genom valet av en så kallad dubbelsugande radialfläkt.

•  2-stegsfiltrering upp till filterklass H14, samtliga filter enligt ISO 16890 alt. EN1822. Typ och klass av filter anpassas efter förutsättningar och behov.
•  Uppfyller de krav som finns rörande sprinklersystem.
•  Kan uppgraderas för molekylär/gasfiltrering enligt Eurovent 4/203-218.9.
•  Programmerbar timer för olika driftlägen vid olika tider.
•  Filterklassflexibilitet för att optimera resultat och driftsekonomi.
•  Konstantflödesstyrning med samma mängd renad luft över tid.
•  Alarmfunktion som signalerar när det är dags för filterbyte.

Teknisk specifikation

Max-kapacitet: 3600 m3/h
Luftinsug: 1st eller 2st
Filter: Upp till H14
Mått (BxDxH): 950 x 800 x 540 mm
Vikt: 40 kg
El: 230V, 4,5A, 50/60Hz, EC Motor
Ljudnivå: 55 dB(A) 

Ladda ner produktblad

Flexibel luftrening med två filtersteg

Byggdamm i verkstaden? Dålig luft på kontoret? Hålla rent på lagret? Eller behov av luftrening i industrilokalen? Med två olika filtersteg kan ni själva enkelt anpassa luftreningen efter era behov. Det första filtret har uppgiften att filtrera så mycket damm (främst stora partiklar) som möjligt utan att sätta igen. Det andra steget har uppgiften att rena luften ner till de allra minsta och för människan farligaste partiklarna. 

Filter