Produkter

Våra produkter hjälper er skapa en ren och effektiv arbetsplats.

Njord XP Luftreningsaggregat

Njord XP-C Luftreningsaggregat

Njord dammbindare

Njord punktutsug

Filter

Våra produkter

Njord har utvecklat en serie unika luftreningsaggregat, Njord XP och Njord XP-C, som renar luften från damm. Njords luftrenare är testade av RISE (fd Statens Provningsanstalt) och har en överlägsen verkningsgrad (CADR – Clean Air Delivery Rate) och driftsekonomi jämfört med andra system på marknaden. Aggregaten är frihängande med enkel installation och kan placeras där det passar bäst för att uppnå bästa effekt utan att begränsa verksamheten.

Njord har även utvecklat ett dammbindande städmedel som kan användas i vanliga skurmaskiner och som avsevärt minskar förekomsten av damm i luften genom att binda dammet vid golvet. Det bundna dammet samlas in vid nästa golvstädning.

Vi kan också erbjuda punktutsug vid statiska dammkällor samt högeffektiva filter till er ventilationsanläggning.

Kort och gott kan vi erbjuda ett helhetskoncept för att hjälpa er till en ren och effektiv arbetsplats.