Produkter för effektiv luftrening

Våra helhetskoncept av produkter inom luftrening hjälper er att skapa en ren och effektiv arbetsplats.

Njord XP-S luftrenare

Njord XP-2 luftrenare

Njord XP-4 luftrenare

Njord dammbindare

Njord punktutsug

Filter

Allt du behöver för ren luft på arbetsplatsen

Med vår serie unika luftrenare för industriell luftrening renas luften effektivt från damm och du slipper dålig luft på arbetsplatsen. Våra luftrenare fungerar lika bra på lagret och kontoret, som i verkstaden eller i industrilokalen. 

Våra luftrenare är testade av RISE (fd Statens Provningsanstalt) och har en överlägsen verkningsgrad (CADR – Clean Air Delivery Rate) och driftsekonomi jämfört med andra system på marknaden. Aggregaten är frihängande med enkel installation och kan placeras där det passar bäst för att uppnå bästa effekt utan att begränsa verksamheten.

Som komplement till våra effektiva luftrenare har vi även utvecklat ett dammbindande städmedel för användning i vanliga skurmaskiner. Medlet minskar avsevärt förekomsten av damm i luften genom dammbindning till betonggolv och andra golv. Ett snabbt och enkelt sätt att få bort byggdamm från golvet och därmed minska risken  för hosta och allergier. Vi erbjuder också punktutsug vid statiska dammkällor som arbetsplatser för svetsning och lödning, samt högeffektiva filter till er ventilationsanläggning. Kort och gott kan vi erbjuda ett helhetskoncept för att en ren och effektiv arbetsplats.

Vi kan också erbjuda punktutsug vid statiska dammkällor samt högeffektiva filter till er ventilationsanläggning.

Kort och gott kan vi erbjuda ett helhetskoncept för att hjälpa er till en ren och effektiv arbetsplats.