Njord Punktavsug

Njords mål er alltid å skape rene miljøer så effektivt som mulig. Hvis det er stasjonære støvkilder i ditt miljø så er et punktavsug plassert direkte ved støvkilden den mest effektive måten å eli- minere en slik støvkilde. Vi tilbyr stasjonære og mobile systemer og ekstraksjonsarmer til eksisterende systemer.