Njord Punktutsug

Njords målsättning är alltid att skapa rena miljöer så effektivt
som möjligt. Om det finns stationära dammkällor i er miljö så är
punktutsug direkt vid dammkällan det mest effektiva sättet att
eliminera en sådan dammkälla. Vi kan erbjuda stationära och
mobila system samt utsugsarmar till redan befintliga system.