Sprawa klienta: Heidelberg Materials / Slite, Szwecja

„Personel musi być chroniony przede wszystkim, dlatego skuteczne oczyszczanie powietrza jest niezbędne w naszej działalności”

Zobacz film Njord@Heidelberg-Materials

Zobacz film Njord@Heidelberg-Materials

W naszym zakładzie w Slite na Gotlandii obsługujemy paliwa alternatywne dla firmy Heidelberg Material Cement Szwecja, które odpowiadają ich wymaganiom dotyczącym spalania w produkcji klinkieru. Paliwa składają się z odpadów, których nie można poddać recyklingowi i mogą to być dowolne materiały, od tworzyw sztucznych nienadających się do ponownego użycia po odpady budowlane. Podczas kruszenia odpadowego paliwa powstaje pył, w którym cząstki i zarodniki różnego rodzaju mogą spowodować poważne problemy w środowisku pracy, a tym samym zagrożenie dla zdrowia personelu przebywającego w obiekcie.

Przede wszystkim należy chronić personel, dlatego skuteczne oczyszczanie powietrza jest niezbędne w naszej działalności. Stosujemy oczyszczacze powietrza Njord, które dobrze odpowiadają naszym potrzebom, ponieważ bardzo skutecznie oczyszczają powietrze w pomieszczeniach. Pomimo trudnych warunków działają bezproblemowo, a wymiana filtrów przebiega płynnie i wydajnie.

Karl-Erik Gestrinius, Kierownik produkcji Alternative Fuels NE
Heidelberg Materials / Slite, Szwecja

Dział paliw alternatywnych firmy Heidelberg Materials, będący częścią międzynarodowej grupy materiałów budowlanych Heidelberg Materials, zatrudniającej około 51 000 pracowników w ponad 50 krajach, ma za zadanie zaopatrywać zakłady produkcyjne grupy w Europie Północnej w paliwa alternatywne o gwarantowanej jakości.
www.heidelbergmaterials.com

Czy Ty też chcesz czystego i zdrowego powietrza w miejscu pracy?