Kundcase: Heidelberg Materials / Slite, Gotland

”Personalen ska skyddas i första hand och därför är en effektiv rening av luften vital i vår verksamhet.”

Se filmen Njord@Heidelberg-Materials

Se filmen Njord@Heidelberg-Materials

I vår anläggning i Slite, på Gotland, hanterar vi alternativa bränslen till Heidelberg Material Cement Sverige som matchar deras krav till förbränning vid klinkerproduktion. Bränslena består av avfall som inte kan materialåtervinnas och kan vara allt från oåteranvändbar plast till byggavfall. Vid krossning av avfallsbränslet uppstår damm där partiklar och sporer av olika slag riskerar att skapa stora problem med arbetsmiljön och därmed en hälsorisk för personalen som vistas i anläggningen.

Personalen ska skyddas i första hand och därför är en effektiv rening av luften vital i vår verksamhet. Vi använder oss av Njord luftrenare som på ett bra sätt löser våra behov då de mycket effektivt rensar luften i lokalerna. Trots den tuffa miljön fungerar de problemfritt och hanteringen av filterbyten sker smidigt och effektivt.

Karl-Erik Gestrinius, Produktionsansvarig Alternative Fuels NE
Heidelberg Materials / Slite, Gotland

Heidelberg Materials avdelning Alternative Fuels, som ingår i den internationella byggmaterialkoncernen Heidelberg Materials med cirka 51 000 medarbetare i fler än 50 länder, har som uppgift att förse koncernens produktionsanläggningar i norra Europa med kvalitetssäkrade alternativa bränslen. www.heidelbergmaterials.com

Vill ni också ha ren och hälsosam luft på arbetsplatsen?