Lufrenare för hälsa och sjukvård

Industriell luftrening för hälso- och sjukvård

Skapa dammfria, sterila miljöer och skydda människor, processer och känslig utrustning. Minska kostnader för renhållning och uppvärmning.

Med ren luft på hälso- och vårdmottagningar främjas läkningsprocesser och patienters tillfrisknad. Människor skyddas från att smittas av luftburna bakterier och virus och lokaler, inventarier och känslig utrustning hålls rena och dammfria.

Utan damm, pollen och skadliga mikrober skapas en ren och hälsosam inomhusmiljö som dessutom minskar städbehovet och därmed städkostnaderna. Även behovet av uppvärmning minskas i och med bättre luftcirkulation i lokalerna med luftrenare.

Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Piggare och mer effektiv personal.
Konstant ren och hälsosam luft som skyddar människor, processer och utrustning.
Främjar läkningsprocesser och tillfrisknad.
Minskad smittorisk med upp till 90 %.
Optimal miljö för avancerad utrustning som inte utsätts för damm och partiklar.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Piggare och mer effektiv personal.
Konstant ren och hälsosam luft som skyddar människor, processer och utrustning.
Främjar läkningsprocesser och tillfrisknad.
Minskad smittorisk med upp till 90 %.
Optimal miljö för avancerad utrustning som inte utsätts för damm och partiklar.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.

Specifika luftreningsfunktioner

Utökade luftreningsmöjligheter inom vård och hälsa

Utökade luftrenings- möjligheter inom vård och hälsa

Utrusta luftrenaren med tillval som hanterar olika utmaningar som till exempel att eliminera skadliga mikrober, recucera lukt- och odörproblem, eller skapa säkra, partikelfria luftzoner precis där de behövs som mest.

Aktiv sterilisering av skadliga mikrober med UV-C

Utrusta luftrenaren med en UV-C-enhet för eliminering av skadliga mikrober som bakterier och virus.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Skapa säkra luftzoner med Njord Safe-Zone™

Skapa säkra, definierade zoner med ren och hälsosam luft och minska risken att bli smittad med upp till 90 %.

Rekommenderade industriella luftrenare för hälso- och sjukvård

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.