Luftrenare för bilverkstad och lackering

Industriella luftrenare för bilverkstad och billackering

Skydda personalen, produkter och processer med ren, partikelfri luft. Minska uppvärmningsbehovet och uppfyll gällande branschregler.

Med konstant ren luft utan damm och partiklar skyddas era processer vilket hjälper er hålla hög produktkvalitet. Personalen andas ren, hälsosam luft och skyddas från att exponeras av farliga partiklar vilket minimerar luftföroreningsrelaterade hälsoproblem och sjukdomar.

Det ger även friskare, piggare och mer produktiv personal med färre sjukdagar. Dessutom får ni bättre luftcirkulation i lokalerna vilket minskar behovet av uppvärmning och därmed uppvärmningskostnaderna.

Minskad risk att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Ren, partikelfri luft skyddar processer och möjliggör högsta produktkvalitet.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Piggare och mer produktiv personal.
Hjälper er uppfylla branschregler och bestämmelser gällande luftkvalitet.
Ren inomhusmiljö skyddar maskiner och utrustning.
Färre maskinstillestånd och minskat underhållsbehov eftersom utrustningen inte utsätts för damm och partiklar.
Minskat uppvärmningsbehov, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Minskat städbehov vilket ger minskade städkostnader.
Minskad risk att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Ren, partikelfri luft skyddar processer och möjliggör högsta produktkvalitet.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Piggare och mer produktiv personal.
Hjälper er uppfylla branschregler och bestämmelser gällande luftkvalitet.
Ren inomhusmiljö skyddar maskiner och utrustning.
Färre maskinstillestånd och minskat underhållsbehov eftersom utrustningen inte utsätts för damm och partiklar.
Minskat uppvärmningsbehov, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Minskat städbehov vilket ger minskade städkostnader.

Specifika luftreningsfunktioner

Fler möjligheter i verkstaden

Utrusta din Njord luftrenare med tillval som hanterar specifika utmaningar som till exempel att recucera lukt- och odörproblem eller skapa säkra, partikelfria luftzoner precis där de behövs som mest.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli snabbt och effektivt av med dålig lukt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Skapa säkra luftzoner med Njord Safe-Zone™

Skapa säkra, definierade zoner med ren och hälsosam luft och minska smittorisken med upp till 90 %.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli snabbt och effektivt av med dålig lukt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Skapa säkra luftzoner med Njord Safe-Zone™

Skapa säkra, definierade zoner med ren och hälsosam luft och minska smittorisken med upp till 90 %.

Kundreferenser om ren luft.

Hör det från våra kunder

Vårt flexibla sortiment av industriella luftrenare passar alla typer av verksamheter. Här är exempel från kund inom bilverkstad.

Rekommenderade luftrenare för bil- och lackverkstäder

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.