Vi skapar rena och hälsosamma inomhusmiljöer

– som skyddar människor, varor, maskiner och processer!

Se vad vi gör

Vi skapar rena och hälsosamma inomhusmiljöer

– som skyddar människor, varor, maskiner och processer!

Se vad vi gör

Välkommen till Njord Clean Air!

Industriell luftrening för en effektiv arbetsmiljö utan damm och hälsofarliga partiklar

Vi dammsuger luften från skadliga partiklar, bakterier, virus, damm och pollen och skapar en konstant ren och hälsosam inomhusmiljö i alla typer av lokaler.

Ren och hälsosam luft

Vi skapar hälsosamma och effektiva inomhusmiljöer utan farliga partiklar, damm, pollen, bakterier och virus. Ren luft ger friskare, piggare och mer produktiva medarbetare med minskad sjukfrånvaro. Risken att bli smittad minskar med upp till 90 % och risken för att utveckla luftföroreningsrelaterade hälsoproblem minimeras.

Smidig drift och minskade kostnader

Ren och dammfri inomhusluft skyddar känsliga processer, utrustning, varor och automationslösningar vilket resulterar i färre driftstörningar och minskade underhålls- och servicekostnader. Ren luft minskar behovet av städning och leder till mindre svinn på grund av varor som inte är nedsmutsade med damm. Även behovet av uppvärmning minskar tack vare bättre luftcirkulation.

Nöjda kunder, besökare och personal

När luften är ren och hälsosam är dina lokaler alltid redo för besökare, kunder och personal. Det får dina anställda att känna sig trygga och välmående, och det gör dina kunder nöjda oavsett om det handlar om att hålla deadlines eller att se till att produkter och varor är rena och dammfria vid leverans.

Ren och hälsosam luft

Vi skapar hälsosamma och effektiva inomhusmiljöer utan farliga partiklar, damm, pollen, bakterier och virus. Ren luft ger en friskare, piggare och mer produktiva medarbetare med minskad sjukfrånvaro. Risken att bli smittad minskar med upp till 90 % och risken för att utveckla luftföroreningsrelaterade hälsoproblem minimeras.

Smidig drift och minskade kostnader

Ren och dammfri inomhusluft skyddar känsliga processer, utrustning, varor och automationslösningar vilket resulterar i färre driftstörningar och minskade underhålls- och servicekostnader. Ren luft minskar behovet av städning och leder till mindre svinn på grund av varor som inte är nedsmutsade med damm. Även behovet av uppvärmning minskar tack vare bättre luftcirkulation.

Nöjda kunder, besökare och personal

När luften är ren och hälsosam är dina lokaler alltid redo för besökare, kunder och personal. Det får dina anställda att känna sig trygga och välmående, och det gör dina kunder nöjda oavsett om det handlar om att hålla deadlines eller att se till att produkter och varor är rena och dammfria vid leverans.

Effektiv luftrening

Industriella luftrenare för optimal arbetsmiljö

Våra flexibla, industriella luftrenare säkerställer högsta produktkvalitet och bästa renluftslösningar i alla typer av inomhusmiljöer oavsett verksamhet och specifika utmaningar.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att få ren och hälsosam luft?

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att få ren och hälsosam luft?

Referenser om ren luft

Hör det från våra kunder

Vårt omfattande sortiment av industriella luftrenare passar alla typer av behov. Här är några exempel från våra kunder.

Fördelar med ren luft

Varför luftrening med Njord Clean Air?

Det finns många fördelar med konstant ren och hälsosam luft, fri från farliga partiklar, damm, pollen, bakterier och virus – det skyddar både människor, varor, maskiner och processer.

Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Piggare och mer produktiv personal.
Förbättrar inomhusmiljön för allergiker vilket minskar allergiproblemen.
Minskar smittorisken med upp till 90 %.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Skyddar känsliga processer och minskar risken för kontaminering.
Hjälper er uppfylla strikta branschregler och bestämmelser.
Optimal miljö för utrustning och maskiner som inte utsätts för damm och partiklar vilket ger färre driftstörnningar och minskade underhållskostnader.
Rena och dammfria varor ger mindre svinn.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Lagerförda produkter hålls rena och dammfria och är ständigt redo för leverans.
Nöjda kunder när varor och produkter är rena vid leverans.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.
Rena lokaler som alltid redo för besökare, kunder och personal.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Piggare och mer produktiv personal.
Förbättrar inomhusmiljön för allergiker vilket minskar allergiproblemen.
Minskar smittorisken med upp till 90 %.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Skyddar känsliga processer och minskar risken för kontaminering.
Hjälper er uppfylla strikta branschregler och bestämmelser.
Optimal miljö för utrustning och maskiner som inte utsätts för damm och partiklar vilket ger färre driftstörnningar och minskade underhållskostnader.
Rena och dammfria varor ger mindre svinn.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Lagerförda produkter hålls rena och dammfria och är ständigt redo för leverans.
Nöjda kunder när varor och produkter är rena vid leverans.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.
Rena lokaler som alltid redo för besökare, kunder och personal.

Ren luft för alla branscher

Industriell luftrening för alla typer av företag

Omfattande utbud av industriella luftrenare som passar alla typer av företag och verksamheter.

Hur väljer man rätt luftrenare? Det är viktigt att jämföra luftrenare på rätt sätt

Hur väljer man rätt luftrenare?

Hur du får ren luft i dina lokaler.

Hur det fungerar

Det är enkelt att få ren och hälsosam luft med Njord Clean Air i dina lokaler. Så här gör vi.

Före installation

Vi går igenom era specifika luftreningsbehov och förutsättningar utifrån lokalernas utseende, era processer, dammkällor och andra specifika utmaningar etc. Baserat på detta presenteras sedan den bästa lösningen för just er verksamhet.

Installation av anpassat luftreningssystem

Installationen sker snabbt och enkelt, med minimal belastning på byggnadskonstruktionen, utan att störa verksamheten. Våra luftrenare kan installeras hängande i taket, på vägg eller ställas på golvet och de kopplas in i ett vanligt eluttag. Alla våra luftrenare uppfyller också de krav som ställs gällande sprinklersystem och installeras därför helt utan behov av kostsamma ingrepp i sprinklersystemet.

Efter installation

Vi tar hand om filterbyten, regelbunden besiktning och underhåll av dina maskiner samt håller koll på att renluftflödet är optimalt. Service och underhåll ingår i vårt avtal inklusive avbrottsskydd som minimerar ett eventuellt driftstopp. Enkelt, tryggt och effektivt.

Före installation

Vi går igenom era specifika luftreningsbehov och förutsättningar utifrån lokalernas utseende, era processer, dammkällor och andra specifika utmaningar etc. Baserat på detta presenteras sedan den bästa lösningen för just er verksamhet.

Installation av anpassat luftreningssystem

Installationen sker snabbt och enkelt, med minimal belastning på byggnadskonstruktionen, utan att störa verksamheten. Våra luftrenare kan installeras hängande i taket, på vägg eller ställas på golvet och de kopplas in i ett vanligt eluttag. Alla våra luftrenare uppfyller också de krav som ställs gällande sprinklersystem och installeras därför helt utan behov av kostsamma ingrepp i sprinklersystemet.

Efter installation

Vi tar hand om filterbyten, regelbunden besiktning och underhåll av dina maskiner samt håller koll på att renluftflödet är optimalt. Service och underhåll ingår i vårt avtal inklusive avbrottsskydd som minimerar ett eventuellt driftstopp. Enkelt, tryggt och effektivt.

Före installation

Vi går igenom era specifika luftreningsbehov och förutsättningar utifrån lokalernas utseende, era processer, dammkällor och andra specifika utmaningar etc. Baserat på detta presenteras sedan den bästa lösningen för just er verksamhet.

Installation av anpassat luftreningssystem

Installationen sker snabbt och enkelt, med minimal belastning på byggnadskonstruktionen, utan att störa verksamheten. Våra luftrenare kan installeras hängande i taket, på vägg eller ställas på golvet och de kopplas in i ett vanligt eluttag. Alla våra luftrenare uppfyller också de krav som ställs gällande sprinklersystem och installeras därför helt utan behov av kostsamma ingrepp i sprinklersystemet.

Efter installation

Vi tar hand om filterbyten, regelbunden besiktning och underhåll av dina maskiner samt håller koll på att renluftflödet är optimalt. Service och underhåll ingår i vårt avtal inklusive avbrottsskydd som minimerar ett eventuellt driftstopp. Enkelt, tryggt och effektivt.