Kostnadsbesparingar med luftrening

Minskade kostnader med ren luft!

Effektiv luftrening minskar era kostnader för sjukfrånvaro, maskinunderhåll, uppvärmning och renhållning. Ren luft skyddar människor, håller lokaler, produkter och varor rena och skapar en optimal miljö för maskiner, utrustning och känsliga processer. Det skapar en hälsosam arbetsmiljö, smidig drift och minskade kostnader. 

Med ren och hälsosam luft minskar risken att bli smittad av luftburna bakterier och virus med upp till 90 % och risken för att utveckla luftföroreningsrelaterade hälsoproblem minimeras. Det ger friskare medarbetare och en minskad korttidssjukfrånvaro med upp till 20 %. Ren och dammfri inomhusluft skyddar även maskiner, utrustning och automationslösningar vilket resulterar i färre driftstörningar och minskade underhålls- och servicekostnader. 

Ren luft minskar även behovet av städning med 30-50 % samt leder till mindre svinn på grund av varor som inte är nedsmutsade med damm. Tack vare bättre luftcirkulation med takmonterade luftrenare kan man göra betydande besparingar av lokalernas uppvärmningkostnader då behovet av uppvärmning minskar med upp till 25 %.

Piglet_or
Upp till 25 % minskat behov av uppvärmning.
När den varma luften stiger fördelas den effektivt ut i lokalen igen genom Njords takmonterade luftrenare vilket minskar uppvärmningsbehovet och därmed uppvärmningskostnaderna.
Piglet_or
Upp till 20 % minskning av sjukfrånvaro.
Ren och hälsosam luft minskar smittspridning, håller personalen friskare och minskar korttidssjukfrånvaron.
Piglet_or
Upp till 30 % minskat behov av maskinunderhåll.
Med ren luft skapas en optimal miljö för maskiner och avancerad utrustning vilket ger färre driftstörningar och minskade underhållskostnader.
Piglet_or
Upp till 20 % mindre svinn.
Lagerförda varor och produkter hålls renare och blir inte nedsmutsade av så mycket damm att de måste kasseras.
Piglet_or
Upp till 50 % minskat behov av städning.
Mindre damm och smuts samlas på utrustning, maskindelar och andra ytor över golvnivå. Det minskar städbehovet med 30-50 % vilket ger minskade städkostnader.
Piglet_or
Upp till 25 % minskat behov av uppvärmning.
När den varma luften stiger fördelas den effektivt ut i lokalen igen genom Njords takmonterade luftrenare vilket minskar uppvärmningsbehovet och därmed uppvärmningskostnaderna.
Piglet_or
Upp till 20 % mindre svinn.
Lagerförda varor och produkter hålls renare och blir inte nedsmutsade av så mycket damm att de måste kasseras.
Piglet_or
Upp till 30 % minskat behov av maskinunderhåll.
Med ren luft skapas en optimal miljö för maskiner och avancerad utrustning vilket ger färre driftstörningar och minskade underhållskostnader.
Piglet_or
Upp till 50 % minskat behov av städning.
Mindre damm och smuts samlas på utrustning, maskindelar och andra ytor över golvnivå. Det minskar städbehovet med 30-50 % vilket ger minskade städkostnader.
Piglet_or
Upp till 20 % minskning av sjukfrånvaro.
Ren och hälsosam luft minskar smittspridning, håller personalen friskare och minskar korttidssjukfrånvaron.

Våra industriella luftrenare för ren luft och minskade kostnader

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.