Luftrenare för lager och logistik

Industriell luftrening för lager och distributioncenter

Skydda avancerad utrustning, kylsystem och automationslösningar, håll lagerförda produkter rena, minska kostnaderna för renhållning och uppvärmning och få en ren och hälsosam arbetsmiljö.

Med ren luft på lagret, utan damm och partiklar från till exempel kartonger, emballage och aktiviteten på golvet, får utrustning och automationsystem möjligheten att fungera optimalt vilket minimerar risken för maskinstillestånd. Lagerförda produkter hålls rena och dammfria och är ständigt redo för leverans.

De anställda andas ren luft och skyddas från exponering av farliga partiklar, bakterier och virus vilket resulterar i en friskare, piggare och mer produktiv personal med minskad sjukfrånvaro. Dessutom minskas behovet av uppvärmning i lokalerna på grund av bättre luftcirkulation. Även behovet av renhållning minskas.

Lagerförda varor hålls rena och dammfria och ständigt redo för leverans.
Ren miljö som får automationsystem att fungera optimalt.
Nöjda kunder när varor och produkter är rena och dammfria vid leverans.
Optimal miljö för utrustning och maskiner som inte utsätts för damm och partiklar vilket ger färre driftstörnningar och minskade underhållskostnader.
Mindre svinn på grund av varor som inte är nedsmutsade med damm.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Piggare och mer produktiv personal.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.
Lagerförda varor hålls rena och dammfria och ständigt redo för leverans.
Ren miljö som får automationsystem att fungera optimalt.
Nöjda kunder när varor och produkter är rena och dammfria vid leverans.
Optimal miljö för utrustning och maskiner som inte utsätts för damm och partiklar vilket ger färre driftstörnningar och minskade underhållskostnader.
Mindre svinn på grund av varor som inte är nedsmutsade med damm.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Piggare och mer produktiv personal.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.

Specifika luftreningsfunktioner

Fler möjligheter på lagret

Utrusta din luftrenare med tillval som hanterar specifika utmaningar som till exempel att recucera lukt- och odörproblem eller skapa säkra, partikelfria luftzoner precis där de behövs som mest.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Skapa säkra luftzoner med Njord Safe-Zone™

Skapa säkra, definierade zoner med ren och hälsosam luft och minska risken att bli smittad med upp till 90 %.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Skapa säkra luftzoner med Njord Safe-Zone™

Skapa säkra, definierade zoner med ren och hälsosam luft och minska risken att bli smittad med upp till 90 %.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att få ren och hälsosam luft?

Kundreferenser om ren luft.

Hör det från våra kunder

Vårt sortiment av industriella luftrenare passar alla typer av verksamheter. Här är exempel från kund inom lager och logistik.

Rekommenderade luftrenare för lager & logistik

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.