Filter för industriella luftrenare

Certifierade filter för alla behov

Våra filter är svensktillverkade och certifierade kvalitetsfilter som garanterar avskiljningsförmågan över tid. Val av filtertyp och filterkombinationer skärddarsys efter kundens specifika behov. 

Våra luftrenare fångar upp alla typer av partiklar, i alla partikelstorlekar, från pollen, fint damm, mögelsporer och dammkvalsterallergener till virus, bakterier, rök och förbränningspartiklar. 

Vilka filter som används skräddarsys efter kundens behov och målbild. Vi erbjuder alla typer av filter upp till filterkategori HEPA 14. Alla filter är certifierade enligt ISO 16890 eller EN 1822 och tillverkade i Sverige.

Högeffektiva kvalitetsfilter upp till filterkategori HEPA 14.
Alla filter certifierade i enlighet med ISO 16890 eller EN1822.
Fångar upp till 99,995 % av luftburna bakterier och virus.
Filterkombinationer skräddarsydda för specifika behov.
Tillverkas i Sverige.
Våra industriella luftfilter fångar upp partiklar av alla former och storlekar < 1µm.
Högeffektiva kvalitetsfilter upp till filterkategori HEPA 14.
Alla filter certifierade i enlighet med ISO 16890 eller EN1822.
Fångar upp till 99,995 % av luftburna bakterier och virus.
Filterkombinationer skräddarsydda för specifika behov.
Tillverkas i Sverige.
Våra industriella luftfilter fångar upp partiklar av alla former och storlekar < 1µm.

Två-stegs-filtrering

Flexibilitet och optimal avskiljningsgrad med filtrering i två steg

Våra luftrenare erbjuder tvåstegsfiltrering. Det innebär att luftrenarens alla luftinsug kan förses med dubbla filter vilket ger fullständig flexibilitet och möjlighet till optimal luftreningseffektivitet, oavsett vilket luftreningsbehov man har. Det första filtret i varje insug har uppgiften att filtrera så mycket damm som möjligt, främst större partiklar. Det andra filtret fångar upp de allra minsta och för oss människor farligaste partiklarna.

Njord Tvåstegsfiltrering för luftrenare

Vill du veta mer om vår filter för luftrenare?