Luftrenare för företag och kontor

Effektiv luftrening för kontoret

Med luftrening från Njord minskas smittorisken med upp till 90 %. Kunder och besökare skyddas och ni får en friskare personal med minskad sjukfrånvaro. Dessutom minskar uppvärmningskostnader och behovet av städning.

I en ren inomhusmiljö på kontoret utan damm, pollen och andra hälsofarliga partiklar skapas en hälsosam arbetsplats där risken att smittas av luftburna bakterier och virus minskar med upp till 90 %. Ren luft resulterar även i en generellt friskare, piggare och mer produktiv personal med minskad sjukfrånvaro.

Med luftrenare från Njord kan ni skapa säkra kontorslandskap, mötesrum och receptioner där personal och besökare inte behöver oroa sig för att smittas samt där problemen för personer med allergi minskar markant. Dessutom minskas behovet av uppvärmning i lokalerna på grund av bättre luftcirkulation och även städbehovet minskas på grund av mindre damm.

Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Förbättrar inomhusmiljön för allergiker vilket minskar allergiproblemen.
Minskad smittorisk med upp till 90 %.
Säkert kontor med lokaler som alltid är redo för besökare, kunder och personal.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Piggare och mer effektiv personal.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Förbättrar inomhusmiljön för allergiker vilket minskar allergiproblemen.
Minskad smittorisk med upp till 90 %.
Säkert kontor med lokaler som alltid är redo för besökare, kunder och personal.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Piggare och mer effektiv personal.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.

Specifika luftreningsfunktioner

Fler möjligheter på kontoret

Utrusta din luftrenare med tillval som hanterar specifika utmaningar som till exempel att recucera lukt- och odörproblem eller skapa säkra, partikelfria luftzoner precis där de behövs som mest.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Skapa säkra luftzoner med Njord Safe-Zone™

Skapa säkra, definierade zoner med ren och hälsosam luft och minska risken att bli smittad med upp till 90 %.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Skapa säkra luftzoner med Njord Safe-Zone™

Skapa säkra, definierade zoner med ren och hälsosam luft och minska risken att bli smittad med upp till 90 %.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att få ren och hälsosam luft?

Kundreferenser om ren luft på kontoret.

Hör det från våra kunder

Vårt sortiment av industriella luftrenare passar alla typer av verksamheter. Här är exempel från kund inom företag och kontor.

Rekommenderade luftrenare för företag & kontor

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.