Tillval och tillbehör för våra luftrenare

Utökade möjligheter med Njord luftrenare

Maximera effektiviteten av din Njord luftrenare genom att addera enheter som aktivt eliminerar hälsofarliga partiklar och mikrober eller effektivt bekämpar problem med dålig lukt och odörer. UV-C och jonisering är kompatibelt med alla våra industruella luftrenare. För ljudkänsliga verksamheter eller där luftrenaren placeras nära personer kan vi erbjuda en effektiv ljuddämpare som reducerar ljudet från luftrenarens utblås med 10-15 dBA. 

Aktiv sterilisering av skadliga mikrober med UV-C

Utrusta luftrenaren med en UV-C-enhet för eliminering av skadliga mikrober som bakterier och virus.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Ljudämpning för ljudkänsliga miljöer

Reducera ljudet från luftrenarens utblås och säkerställ högsta möjliga rening av luften utan störande ljud.

Tillval som eliminerar skadliga partiklar

Njord UV-C

Aktiv sterilisering av virus, bakterier och andra mikrober i luften minimerar risken för kontaminering och smitta.

UV-C är en beprövad teknik som tagits fram av NASA för att effektivt eleminera skadliga mikrober i luften. Det används frekvent för sterilisering inom sjukvården. Tekniken innebär att luften behandlas med ultraviolett ljus vilket eliminerar skadliga mikroorganismer, virus och bakterier.

UV-C-enheten monteras inuti luftrenaren, så att all luft som passerar behandlas, och den upptar således inget extra ytrymme. Välj Njord UV-C som komplement till din Njord luftrenare när du vill skydda dina anställda, kunder och besökare från smitta eller skydda processer från kontaminering.

Eliminering av upp till 99,999 % av luftburna partiklar.
Effektiv mot mögel och skadliga organiska föreningar.
Aktiv sterilisering för eliminering av virus och bakterier.
Säker, diskret och tyst.
Minskad smittorisk med upp till 90 %.
Minskar lukt och synlig rök i luften.
Bättre personalhälsa och minskad sjukfrånvaro.
Kompatibelt med alla Njord luftrenare.
Eliminering av upp till 99,999 % av luftburna partiklar.
Effektiv mot mögel och skadliga organiska föreningar.
Aktiv sterilisering för eliminering av virus och bakterier.
Säker, diskret och tyst.
Minskad smittorisk med upp till 90 %.
Minskar lukt och synlig rök i luften.
Bättre personalhälsa och minskad sjukfrånvaro.
Kompatibelt med alla Njord luftrenare.

Vill du veta mer om Njord UV-C?

Tillval som bekämpar dålig lukt

Njord Jonisering

Njord Jonisering eliminerar luktproblem snabbt och effektivt genom naturlig och miljövänlig urladding.

Jonisering innebär att negativa joner bildas genom urladdning och luften som passerar luftrenaren laddas med elektroner – samma fenomen som åska. Detta har en bekämpande effekt på mikrober som virus, bakterier och mögel, både luftburet samt det som kan finnas på ytskikt men framförallt är den mycket effektiv för att eliminera luktproblem.

Joniseringsenheten monteras inuti luftrenaren, så att all luft som passerar behandlas, och den upptar således inget extra ytrymme. Välj Njord Jonisering som komplement till din Njord luftrenare när du vill eliminera dålig lukt och odörer som till exempel i pantrum, sopsorteringsrum och i industriapplikationer med processer som avger dålig lukt.

Eliminerar snabbt och effektivt dålig lukt och odörer.
Miljövänlig, säker och tyst.
Bekämpande effekt på mikrober som tex mögel.
Monteras inuti luftrenaren.
Positiv effekt på hälsa, humör och energinivå.
Kompatibel med alla Njord Luftrenare.
Höjer luftrenarens filters filtreringsförmåga då partiklarna klumpar ihop sig pga urladdningarna.
Eliminerar snabbt och effektivt dålig lukt och odörer.
Miljövänlig, säker och tyst.
Bekämpande effekt på mikrober som tex mögel.
Monteras inuti luftrenaren.
Positiv effekt på hälsa, humör och energinivå.
Kompatibel med alla Njord Luftrenare.
Höjer luftrenarens filters filtreringsförmåga då partiklarna klumpar ihop sig pga urladdningarna.

Vill du veta mer om Njord Jonisering?

Tillval som fungerar med alla Njord luftrenare

Full kompatibilitet

Våra enheter för UV-C och Jonisering skapar mycket effektiva renluftslösningar och de är kompatibla med alla våra industriella luftrenare.

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.