Industriella luftrenare för skola

Effektiv luftrening för skola, förskola och universitet

Skapa en ren och hälsosam inomhusmiljö för elever och skolpersonal. Minska problemen för personer med allergi och minimera risken att smittas av bakterier och virus. Minska kostnader för både renhållning och uppvärmning.

Med ren luft i skollokalerna håller sig elever och personal både friskare, piggare och mer produktiva. Sjukfrånvaron minskar och risken att smittas av luftburna bakterie- och virussjukdomar, som Covid-19, minskar med upp till 90 %. Problemen för personer med allergibesvär minskar avsevärt.

Lokalerna hålls renare utan damm, pollen och partiklar vilket minskar städbehovet och kan därmed minska städkostnaderna. Även värmekostnaderna minskar då förbättrad luftcirkulation bidrar till minskat uppvärmningsbehov.

Ren inomhusmiljö som minskar problemen för personer med allergi.
Renare lokaler utan damm, pollen och partiklar.
Minskad smittspridning med upp till 90 %.
Skyddar personal och elever från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Friskare elever och personal och minskad sjukfrånvaro.
Konstant hälsosam inomhusmiljö.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.
Piggare och mer produktiva elever och personal.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren inomhusmiljö som minskar problemen för personer med allergi.
Renare lokaler utan damm, pollen och partiklar.
Minskad smittspridning med upp till 90 %.
Skyddar personal och elever från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Friskare elever och personal och minskad sjukfrånvaro.
Konstant hälsosam inomhusmiljö.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.
Piggare och mer produktiva elever och personal.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.

Säkra luftzoner på skolan

Säker luftzon exakt där du vill ha den

Med Njord Safe-Zone™ kan vi skapa säkra zoner där luften har filtrerats och steriliserats på hälsofarliga partiklar och sedan distribueras ut i ett definierat område – precis där du vill ha den. Perfekt för användning i skolmatsal, skolsköterskemottagning, expedition, kapprum och liknande. 

Rekommenderade luftrenare för skola

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.