Luftrenare för hotell och restaurang

Industriell luftrening för hotell, restauranger, caféer och barer.

Skapa en ren inomhusmiljö, skydda era gäster och få en hälsosam personalstyrka med minskad sjukfrånvaro. Minska uppvärmningskostnader och städbehovet i lokalerna och bekämpa eventuella luktproblem.

Med ren och hälsosam luft i era lokaler minimeras risken att bli smittad av luftburna bakterier och virus som Covid-19. Personalen håller sig friskare med minskad sjukfrånvaro, allergiker får mindre allergiproblem och gästerna undviker att smittas.

En ren inomhusmiljö utan damm och partiklar håller städkostnaderna nere och den förbättrade luftcirkulationen, tack vare luftrenaren som konstant blåser ut ren luft, minskar uppvärmningsbehovet och därmed uppvärmningskostnaderna.

Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Piggare och mer produktiv personal.
Rena lokaler som alltid är redo för gäster och personal.
Minskad smittorisk med upp till 90 %.
Rena och dammfria varor ger mindre svinn.
Effektiv reducering av luktproblem med jonisering.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Ren luft utan damm, pollen och häslofarliga partiklar.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Piggare och mer produktiv personal.
Rena lokaler som alltid är redo för gäster och personal.
Minskad smittorisk med upp till 90 %.
Rena och dammfria varor ger mindre svinn.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Ren luft utan damm, pollen och häslofarliga partiklar.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.
Effektiv reducering av luktproblem med jonisering.

Specifika luftreningsfunktioner

Fler möjligheter med luftrenaren på hotell och restaurang

Utrusta din luftrenare med tillval som hanterar specifika utmaningar som till exempel att recucera lukt- och odörproblem, eliminera skadliga mikrober som bakterier och virus eller skapa säkra, partikelfria luftzoner precis där de behövs som mest.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Aktiv sterilisering av skadliga mikrober med UV-C

Utrusta luftrenaren med en UV-C-enhet för eliminering av skadliga mikrober som bakterier och virus.

Skapa säkra luftzoner med Njord Safe-Zone™

Skapa säkra, definierade zoner med ren och hälsosam luft och minska risken att bli smittad med upp till 90 %.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Aktiv sterilisering av skadliga mikrober med UV-C

Utrusta luftrenaren med en UV-C-enhet för eliminering av skadliga mikrober som bakterier och virus.

Skapa säkra luftzoner med Njord Safe-Zone™

Skapa säkra, definierade zoner med ren och hälsosam luft och minska risken att bli smittad med upp till 90 %.

Rekommenderade luftrenare för restaurang & hotell

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.