Guide för val av industriell luftrenare

Hur väljer man rätt luftrenare?

För att bedöma en luftrenares prestanda och för att kunna jämföra olika luftrenare mot varandra måste man utgå från deras Clean Air Delivery Rate (CADR) eller renluftflöde.

En hög CADR kräver ett luftreningssystem som både kan leverera en hög volym luft samt hålla en hög avskiljningsgrad över tid. Det är alltså avgörande att säkerställa att luftreningssystemet klarar båda dessa samt att leverantören kan garantera att systemet vare sig förlorar luftflöde, hur mycket luft som behandlas, eller hur mycket partiklar som fångas i filtren över tid.

Det är även viktigt att säkerställa den CADR som systemet kan leverera i era lokaler, där tillexempel hänsyn tagits till eventuella ljud- eller dragproblem, och inte förlita sig på luftrenarens maximala luftflöde och avskiljningsgrad. När du känner till begreppet CADR och vet de olika luftrenarnas renluftsflöde per timme kan du börja jämföra!

CADR är industristandarden för att avgöra en luftrenares effekt och därigenom kunna jämföra den mot andra luftrenare på ett enkelt sätt.

Clean Air Delivery Rate (CADR) = Produkten av hur mycket luft som luftrenaren behandlar per timme och hur stor andel av alla partiklar som fastnar i filtren över tid. CADR (m3/h) = Avskiljningsgrad (%) x Luftflöde (m3/h).

Checklista för val av rätt luftrenare och leverantör

Korrekt CADR

Säkerställ att du får korrekta uppgifter om den Clean Air Delivery Rate (CADR) som luftrenaren kan leverera på plats i era lokaler. Inte bara maskinens maximala renluftsflöde.

Kontrollerat testresultat

Begär att få se testresultat från ett oberoende ISO-ackrediterat testinstitut både för luftflöde och avskiljningsgrad.

Certifierade filter

Säkerställ att de filter som ska användas i luftrenaren är testade och klassade enligt ISO16890 eller EN1822 av oberoende testinstitut.

Konstantflödesstyrning

Säkerställ att luftrenaren är utrustad med konstantflödesstyrning. Annars få ni ett system som levererar mindre ren luft vartefter filtren sätts igen eller tappar sin avskiljningsförmåga.

Automatisk larmfunktion

Säkerställ att luftrenaren har alarmfunktion som meddelar när det är dags att byta filter.

Godkänd för sprinklersystem

Vid takmontage är det viktigt att säkerställa att ingen sida av luftrenarens tvärsnitt är längre än 1m då det kan innebära att ni måste anpassa ert sprinklersystem.

Lättviktsaggregat

Säkerställ att luftrenaren har så låg vikt som möjligt, vid framförallt takmontage, för minimal belastning på byggkonstruktionen.

Optimal drift

Säkerställ att luftrenaren kan installeras så att den fungerar optimalt utan att vara i vägen samt att systemet inte skapar oljud, drag eller andra negativa aspekter.

Korrekt jämförelsegrund

Säkerställ att samtliga offererade luftreningssystem levererar lika mycket ren luft per timme, CADR, så att du jämför ”äpplen med äpplen”.

Sammanställning totalkostnad

Summera totalkostnaden för luftrenare, installation, service och filterbyten samt energiförbrukning.

Garantier

Ta reda på vilka garantier ni får och hur länge de gäller.

Referenser

Be de olika leverantörerna om referenser som ni kan kontakta och ta del av deras erfarenheter.

Korrekt CADR

Säkerställ att du får korrekta uppgifter om den Clean Air Delivery Rate (CADR) som luftrenaren kan leverera på plats i era lokaler. Inte bara maskinens maximala renluftsflöde.

Kontrollerat testresultat

Begär att få se testresultat från ett oberoende ISO-ackrediterat testinstitut både för luftflöde och avskiljningsgrad.

Certifierade filter

Säkerställ att de filter som ska användas i luftrenaren är testade och klassade enligt ISO16890 eller EN1822 av oberoende testinstitut.

Konstantflödesstyrning

Säkerställ att luftrenaren är utrustad med konstantflödesstyrning. Annars få ni ett system som levererar mindre ren luft vartefter filtren sätts igen eller tappar sin avskiljningsförmåga.

Automatisk larmfunktion

Säkerställ att luftrenaren har alarmfunktion som meddelar när det är dags att byta filter.

Godkänd för sprinklersystem

Vid takmontage är det viktigt att säkerställa att ingen sida av luftrenarens tvärsnitt är längre än 1m då det kan innebära att ni måste anpassa ert sprinklersystem.

Lättviktsaggregat

Säkerställ att luftrenaren har så låg vikt som möjligt, vid framförallt takmontage, för minimal belastning på byggkonstruktionen.

Optimal drift

Säkerställ att luftrenaren kan installeras så att den fungerar optimalt utan att vara i vägen samt att systemet inte skapar oljud, drag eller andra negativa aspekter.

Korrekt jämförelsegrund

Säkerställ att samtliga offererade luftreningssystem levererar lika mycket ren luft per timme, CADR, så att du jämför ”äpplen med äpplen”.

Sammanställning totalkostnad

Summera totalkostnaden för luftrenare, installation, service och filterbyten samt energiförbrukning.

Garantier

Ta reda på vilka garantier ni får och hur länge de gäller.

Referenser

Be de olika leverantörerna om referenser som ni kan kontakta och ta del av deras erfarenheter.

Korrekt CADR

Säkerställ att du får korrekta uppgifter om den Clean Air Delivery Rate (CADR) som luftrenaren kan leverera på plats i era lokaler. Inte bara maskinens maximala renluftsflöde.

Kontrollerat testresultat

Begär att få se testresultat från ett oberoende ISO-ackrediterat testinstitut både för luftflöde och avskiljningsgrad.

Certifierade filter

Säkerställ att de filter som ska användas i luftrenaren är testade och klassade enligt ISO16890 eller EN1822 av oberoende testinstitut.

Konstantflödesstyrning

Säkerställ att luftrenaren är utrustad med konstantflödesstyrning. Annars få ni ett system som levererar mindre ren luft vartefter filtren sätts igen eller tappar sin avskiljningsförmåga.

Automatisk larmfunktion

Säkerställ att luftrenaren har alarmfunktion som meddelar när det är dags att byta filter.

Godkänd för sprinklersystem

Vid takmontage är det viktigt att säkerställa att ingen sida av luftrenarens tvärsnitt är längre än 1m då det kan innebära att ni måste anpassa ert sprinklersystem.

Lättviktsaggregat

Säkerställ att luftrenaren har så låg vikt som möjligt, vid framförallt takmontage, för minimal belastning på byggkonstruktionen.

Optimal drift

Säkerställ att luftrenaren kan installeras så att den fungerar optimalt utan att vara i vägen samt att systemet inte skapar oljud, drag eller andra negativa aspekter.

Korrekt jämförelsegrund

Säkerställ att samtliga offererade luftreningssystem levererar lika mycket ren luft per timme, CADR, så att du jämför ”äpplen med äpplen”.

Sammanställning totalkostnad

Summera totalkostnaden för luftrenare, installation, service och filterbyten samt energiförbrukning.

Garantier

Ta reda på vilka garantier ni får och hur länge de gäller.

Referenser

Be de olika leverantörerna om referenser som ni kan kontakta och ta del av deras erfarenheter.

Kontakta Njord

Vill du veta mer om våra luftrenare?

Vi är gärna behjälpliga i er beslutsprocess och kan komma till er för att genomföra en demonstration av våra luftreningssystem.

  Våra industriella luftrenare

  Njord XP-S

  Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

  Njord XP-2

  Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

  Njord XP-4

  Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.

  Njord XP-S

  Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

  Njord XP-2

  Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

  Njord XP-4

  Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.