Guide for valg av industriell luftrenser

Hvordan velger man riktig luftrenser?

For å vurdere en ytelsen til en luftrenser og for å kunne sammenligne forskjellige luftrensere med hverandre må man ta utgangspunkt i deres Clean Air Delivery Rate (CADR) eller renluftsstrøm.

En høy CADR krever et luftrensingssystem som både kan levere et høyt volum av luft samt holde en høy avskillingsgrad over tid. Det er altså avgjørende å sikre at luftrensingssystemet leverer begge disse samt at leverandøren kan garantere at systemet ikke taper luftstrøm, uansett hvor mye luft som behandles eller hvor mange partikler som fanges i filtrene over tid.

Det er også viktig å sikre den CADR som systemet kan levere i deres lokaler, der det for eksempel er blitt tatt hensyn til eventuelle lyd- eller trekkproblemer, og ikke bare sette sin lit til luftrenserens maksimale luftstrøm og avskillingsgrad. Når du kjenner til begrepet CADR og vet de forskjellige luftrensernes renluftsstrøm per time kan du begynne å sammenligne!

CADR er industristandarden for å avgjøre effekten til en luftrenser og gjennom det å kunne sammenligne den med andre luftrensere på en enkel måte.

Clean Air Delivery Rate (CADR) = Produktet av hvor mye luft som luftrenseren behandler per time og hvor stor andel av alle partikler som setter seg i filtrene over tid. CADR (m3/h) = Avskillingsgrad (%) x Luftstrøm (m3/h).

Sjekkliste for valg av riktig luftrenser og leverandør

Korrekt CADR

Sikre at du får korrekte opplysninger om den Clean Air Delivery Rate (CADR) som luftrenseren kan levere på plass i deres lokaler. Ikke bare maskinens maksimale renluftsstrøm.

Kontrollert testresultat

Krev å få se testresultater fra et uavhengig ISO-akkreditert testinstitutt både for luftstrøm og avskillingsgrad.

Sertifiserte filtre

Sikre at de filtrene som skal brukes i luftrenseren er testet og klassifisert etter ISO16890 eller EN1822 av et uavhengig testinstitutt.

Konstantstrømstyring

Sikre at luftrenseren er utstyrt med Konstantstrømstyring. Ellers får dere et system som leverer mindre ren luft der filtrene settes igjen eller mister sin avskillingsevne.

Automatisk alarmfunksjon

Sikre at luftrenseren har alarmfunksjon som gir deg beskjed når det er på tide å bytte filter.

Godkjent for sprinkleranlegg

Ved takmontering er det viktig å sikre at ingen sider av luftrenserens tverrsnitt er lengre enn 1 meter, da det kan innebære at dere må tilpasse sprinkleranlegget deres.

Lettvektsaggregat

Sikre at luftrenseren har en så lav vekt som mulig, fremfor alt ved takmontering, for minimal belastning på bygningskonstruksjonen.

Optimal drift

Sikre at luftrenseren kan installeres slik at den fungerer optimalt uten å være i veien samt at systemet ikke skaper støy, trekk eller andre negative ting.

Korrekt sammenligningsgrunnlag

Sikre at samtlige tilbudte luftrensingssystemer leverer like mye ren luft per time, CADR, slik at du sammenligner «epler med epler».

Summering av totalkostnad

Summer totalkostnaden for luftrenser, installasjon, service og filterbytte samt energiforbruk.

Garantier

Finn ut hvilke garantier dere får og hvor lenge de gjelder.

Referanser

Be de forskjellige leverandørene om referanser som dere kan ta kontakt med og få høre deres erfaringer.

Korrekt CADR

Sikre at du får korrekte opplysninger om den Clean Air Delivery Rate (CADR) som luftrenseren kan levere på plass i deres lokaler. Ikke bare maskinens maksimale renluftsstrøm.

Kontrollert testresultat

Krev å få se testresultater fra et uavhengig ISO-akkreditert testinstitutt både for luftstrøm og avskillingsgrad.

Sertifiserte filtre

Sikre at de filtrene som skal brukes i luftrenseren er testet og klassifisert etter ISO16890 eller EN1822 av et uavhengig testinstitutt.

Konstantstrømstyring

Sikre at luftrenseren er utstyrt med Konstantstrømstyring. Ellers får dere et system som leverer mindre ren luft der filtrene settes igjen eller mister sin avskillingsevne.

Automatisk alarmfunksjon

Sikre at luftrenseren har alarmfunksjon som gir deg beskjed når det er på tide å bytte filter.

Godkjent for sprinkleranlegg

Ved takmontering er det viktig å sikre at ingen sider av luftrenserens tverrsnitt er lengre enn 1 meter, da det kan innebære at dere må tilpasse sprinkleranlegget deres.

Lettvektsaggregat

Sikre at luftrenseren har en så lav vekt som mulig, fremfor alt ved takmontering, for minimal belastning på bygningskonstruksjonen.

Optimal drift

Sikre at luftrenseren kan installeres slik at den fungerer optimalt uten å være i veien samt at systemet ikke skaper støy, trekk eller andre negative ting.

Korrekt sammenligningsgrunnlag

Sikre at samtlige tilbudte luftrensingssystemer leverer like mye ren luft per time, CADR, slik at du sammenligner «epler med epler».

Summering av totalkostnad

Summer totalkostnaden for luftrenser, installasjon, service og filterbytte samt energiforbruk.

Garantier

Finn ut hvilke garantier dere får og hvor lenge de gjelder.

Referanser

Be de forskjellige leverandørene om referanser som dere kan ta kontakt med og få høre deres erfaringer.

Korrekt CADR

Sikre at du får korrekte opplysninger om den Clean Air Delivery Rate (CADR) som luftrenseren kan levere på plass i deres lokaler. Ikke bare maskinens maksimale renluftsstrøm.

Kontrollert testresultat

Krev å få se testresultater fra et uavhengig ISO-akkreditert testinstitutt både for luftstrøm og avskillingsgrad.

Sertifiserte filtre

Sikre at de filtrene som skal brukes i luftrenseren er testet og klassifisert etter ISO16890 eller EN1822 av et uavhengig testinstitutt.

Konstantstrømstyring

Sikre at luftrenseren er utstyrt med Konstantstrømstyring. Ellers får dere et system som leverer mindre ren luft der filtrene settes igjen eller mister sin avskillingsevne.

Automatisk alarmfunksjon

Sikre at luftrenseren har alarmfunksjon som gir deg beskjed når det er på tide å bytte filter.

Godkjent for sprinkleranlegg

Ved takmontering er det viktig å sikre at ingen sider av luftrenserens tverrsnitt er lengre enn 1 meter, da det kan innebære at dere må tilpasse sprinkleranlegget deres.

Lettvektsaggregat

Sikre at luftrenseren har en så lav vekt som mulig, fremfor alt ved takmontering, for minimal belastning på bygningskonstruksjonen.

Optimal drift

Sikre at luftrenseren kan installeres slik at den fungerer optimalt uten å være i veien samt at systemet ikke skaper støy, trekk eller andre negative ting.

Korrekt sammenligningsgrunnlag

Sikre at samtlige tilbudte luftrensingssystemer leverer like mye ren luft per time, CADR, slik at du sammenligner «epler med epler».

Summering av totalkostnad

Summer totalkostnaden for luftrenser, installasjon, service og filterbytte samt energiforbruk.

Garantier

Finn ut hvilke garantier dere får og hvor lenge de gjelder.

Referanser

Be de forskjellige leverandørene om referanser som dere kan ta kontakt med og få høre deres erfaringer.

Kontakt Njord

Ønsker du å vite mer om luftrenserne våre?

Vi er gjerne behjelpelige i beslutningsprosessen deres og kan komme til dere for å gjennomføre en demonstrasjon av luftrensingssystemet vårt.

  Våre industrielle luftrensere

  Njord XP-S

  En ekstremt kompakt og smidig design med maksimal filtreringsflate gjør Njord XP-S svært effektiv og lett å plassere. For rene og sunne miljøer i mindre lokaler.

  Njord XP-2

  Njord XP-2 med to luftinnsug kombinerer kompakt design med maksimal filtreringsflate for høyest mulig effektivitet og avskillingsgrad. Tilpasset for store lokaler.

  Njord XP-4

  Njord XP-4 er et høykapasitetsaggregat med 360° filtrering som tilbyr en effektiv løsning for ren og sunn luft i svært store lokaler.