Luftrensere for offentlig miljø

Effektiv industriell luftrensing for offentlige miljøer

Med ren luft beskyttes mennesker mot å puste inn skadelige partikler, og risikoen for å smittes av luftbårne bakterier og virus, som Covid-19, minsker betydelig. Våre fleksible luftrensere skaper rene innemiljøer uten støv, pollen og helsefarlige partikler i alle typer offentlige miljøer, som kjøpesentre, flyplasser, sportshaller, museer og arrangementslokaler.

Med ren luft skyddas människor från att andas in skadliga partiklar och risken att smittas av luftburna bakterier och virus, som Covid-19, minskar avsevärt. Våra flexibla luftrenare skapar rena inomhusmiljöer utan damm, pollen och hälsofarliga partiklar i alla typer av offentliga miljöer som köpcentrum, flygplatser, sporthallar, museum och evenemangslokaler.

Den rene luften som blåses ut fra luftrenseren, bidrar til forbedret luftsirkulasjon i lokalet, noe som minsker behovet for oppvarming og dermed også reduserer oppvarmingskostnadene. Også behovet for renhold minsker i og med at støv og partikler fanges opp av luftrenseren.

Redusert smitterisiko med opptil 90 %.
Konstant rent og sunt inneklima.
Forbedrer inneklimaet for allergikere og reduserer allergiproblemer.
Renere lokaler uten støv og partikler.
Friskere personale og redusert sykefravær.
Ren luft minsker rengjøringsbehovet, noe som gir reduserte rengjøringskostnader.
Bedre luftsirkulasjon minsker behovet for oppvarming, noe som gir reduserte oppvarmingskostnader.

Spesifikke luftrensingsfunksjoner

Flere muligheter til luftrensing i offentlige miljøer

Utstyr luftrenseren med tilvalg som håndterer spesifikke utfordringer, for eksempel problemer med vond lukt, eller skap partikkelfrie, sikre luftsoner der mange mennesker møtes.

Bekjempelse av vond lukt med ionisering

Bli kvitt vond lukt effektivt og raskt ved å utstyre luftrenseren med en ioniseringsenhet.

Skap sikre luftsoner med Njord Safe-Zone™

Skap sikre, definerte soner med ren og sunn luft og reduser risikoen for å bli smittet med opptil 90 %.

Anbefalte luftrensere for offentlig miljø

Njord XP-2

Njord XP-2 med to luftinnsug kombinerer kompakt design med maksimal filtreringsflate for høyest mulig effektivitet og avskillingsgrad. Tilpasset for store lokaler.

Njord XP-4

Njord XP-4 er et høykapasitetsaggregat med 360° filtrering som tilbyr en effektiv løsning for ren og sunn luft i svært store lokaler.