Luftrensere for bilverksted og lakkering

Industrielle luftrensere for bilverksted og billakkering

Beskytt personalet, produkter og prosesser med ren, partikkelfri luft. Reduser oppvarmingsbehovet og oppfyll gjeldende bransjeregler.

Med konstant ren luft uten støv og partikler beskyttes prosessene deres, noe som hjelper dere med å holde høy produktkvalitet. Personalet puster inn ren, sunn luft og beskyttes mot å eksponeres for farlige partikler, noe som minimerer helseproblemer og sykdommer knyttet til luftforurensning.

Det gir også et friskere og mer produktivt personale med færre sykedager. Dessuten får dere bedre luftsirkulasjon i lokalene, noe som minsker behovet for oppvarming og dermed oppvarmingskostnadene.

Redusert risiko for å utvikle allergier, lungesykdommer, kreft og andre helseproblemer knyttet til luftforurensning.
Ren, partikkelfri luft beskytter prosesser og muliggjør en så høy produktkvalitet som mulig.
Friskere og mer produktivt personale.
Piggare och mer produktiv personal.
Hjelper dere med å overholde bransjeregler og forskrifter for luftkvalitet.
Et rent inneklima beskytter maskiner og utstyr.
Færre tilfeller av maskinstans og redusert behov for vedlikehold ettersom utstyret ikke utsettes for støv og partikler.
Minsket behov for oppvarming, noe som gir reduserte oppvarmingskostnader.
Minsket rengjøringsbehov, noe som gir reduserte rengjøringskostnader.

Spesifikke luftrensingsfunksjoner

Flere muligheter i verkstedet

Utstyr din luftrenser fra Njord med tilvalg som håndterer spesifikke utfordringer, for eksempel å redusere problemer med vond lukt, eller skap sikre, partikkelfrie luftsoner akkurat der de trengs som mest.

Bekjempelse av vond lukt med ionisering

Bli kvitt vond lukt effektivt og raskt ved å utstyre luftrenseren med en ioniseringsenhet.

Skap sikre luftsoner med Njord Safe-Zone™

Skap sikre, definerte soner med ren og sunn luft og reduser risikoen for å bli smittet med opptil 90 %.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg med å få ren og sunn luft?

Kundereferanser om ren luft

Hør det fra kundene våre

Vårt sortiment av industrielle luftrensere passer til alle typer virksomheter. Her er eksempler fra kunder innen bilverksted og lakkering.

Anbefalte luftrensere for bilverksted og lakkering

Njord XP-2

Njord XP-2 med to luftinnsug kombinerer kompakt design med maksimal filtreringsflate for høyest mulig effektivitet og avskillingsgrad. Tilpasset for store lokaler.

Njord XP-4

Njord XP-4 er et høykapasitetsaggregat med 360° filtrering som tilbyr en effektiv løsning for ren og sunn luft i svært store lokaler.