Luftrensere for gjenvinning og avfall

Industriell luftrensing for virksomheter innen gjenvinning og avfall

Reduser vond lukt, beskytt maskiner og prosesser, og skape et rent arbeidsmiljø med et friskt og sunt personale.

Ren luft beskytter personalet mot å utsettes for helsefarlige partikler, støv og skadelige gasser ved gjenvinningsstasjoner, forbrenningsanlegg og annen avfallshåndtering. Det gir friskere personale og minsker sykefraværet samt øker produktiviteten og prestasjonsevnen.

Ved å utstyre luftrenseren med Njord Ionisering bekjempes raskt og effektivt alle typer av problemer med ubehagelige lukter som kan forekomme i forbindelse med håndtering av avfall.

Effektiv bekjempelse av problemer med vond lukt.
Beskytter følsomme prosesser og minsker risikoen for kontaminering.
Friskere personale og redusert sykefravær.
Friskere og mer effektivt personale.
Beskytter personalet mot å utvikle allergier, lungesykdommer, kreft og andre helseproblemer knyttet til luftforurensning.
Optimalt miljø for utstyr og maskiner som ikke utsettes for støv og partikler, noe som gir færre driftsforstyrrelser og reduserte vedlikeholdskostnader.

Spesifikke luftrensingsfunksjoner

Tilvalg for spesifikke funksjoner

Utstyr luftrenseren din med tilvalg som håndterer spesifikke utfordringer, for eksempel å redusere problemer med vond lukt, eller aktivt sterilisere skadelige partikler.

Bekjempelse av vond lukt med ionisering

Bli kvitt vond lukt effektivt og raskt ved å utstyre luftrenseren med en ioniseringsenhet.

Aktiv sterilisering av skadelige mikrober med UV-C

Utstyr luftrenseren med en UV-C-enhet for eliminering av skadelige mikrober som bakterier og virus.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg med å få ren og sunn luft?

Kundereferanser om ren luft

Hør det fra kundene våre

Vårt sortiment av industrielle luftrensere passer til alle typer virksomheter. Her er eksempler fra kunder innen gjenvinning og avfall.

Anbefalte luftrensere for gjenvinning og avfall

Njord XP-2

Njord XP-2 med to luftinnsug kombinerer kompakt design med maksimal filtreringsflate for høyest mulig effektivitet og avskillingsgrad. Tilpasset for store lokaler.

Njord XP-4

Njord XP-4 er et høykapasitetsaggregat med 360° filtrering som tilbyr en effektiv løsning for ren og sunn luft i svært store lokaler.