Luftrensere for helse og sykepleie

Industriell luftrensing for helse og sykepleie

Skap støvfrie, sterile miljøer og beskytt mennesker, prosesser og følsomt utstyr. Reduser kostnader for renhold og oppvarming.

Med ren luft på helse- og pleiemottak fremmes helingsprosesser og tilfriskning for pasienter. Mennesker beskyttes mot å smittes av luftbårne bakterier og virus, og lokaler, inventar og følsomt utstyr holdes rene og støvfrie.

Uten støv, pollen og skadelige mikrober skapes et rent og sunt inneklima som dessuten minsker rengjøringsbehovet og dermed renholdskostnadene. Også behovet for oppvarming reduseres i og med bedre luftsirkulasjon i lokalene med luftrensere.

Friskere personale og redusert sykefravær.
Fremmer helingsprosesser og tilfriskning.
Konstant ren og sunn luft som beskytter mennesker, prosesser og utstyr.
Friskere og mer effektivt personale.
Redusert smitterisiko med opptil 90 %.
Optimalt miljø for avansert utstyr som ikke utsettes for støv og partikler.
Bedre luftsirkulasjon minsker behovet for oppvarming, noe som gir reduserte oppvarmingskostnader.
Ren luft minsker rengjøringsbehovet, noe som gir reduserte rengjøringskostnader.

Spesifikke luftrensingsfunksjoner

Økte muligheter til luftrensing innen pleie og helseomsorg

Utstyr luftrenseren din med tilvalg som håndterer forskjellige utfordringer, for eksempel å eliminere skadelige mikrober, redusere problemer med vond lukt, eller skap sikre, partikkelfrie luftsoner akkurat der de trengs som mest.

Aktiv sterilisering av skadelige mikrober med UV-C

Utstyr luftrenseren med en UV-C-enhet for eliminering av skadelige mikrober som bakterier og virus.

Bekjempelse av vond lukt med ionisering

Bli kvitt vond lukt effektivt og raskt ved å utstyre luftrenseren med en ioniseringsenhet.

Skap sikre luftsoner med Njord Safe-Zone™

Skap sikre, definerte soner med ren og sunn luft og reduser risikoen for å bli smittet med opptil 90 %.

Anbefalte industrielle luftrensere for helse- og sykepleie

Njord XP-S

En ekstremt kompakt og smidig design med maksimal filtreringsflate gjør Njord XP-S svært effektiv og lett å plassere. For rene og sunne miljøer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med to luftinnsug kombinerer kompakt design med maksimal filtreringsflate for høyest mulig effektivitet og avskillingsgrad. Tilpasset for store lokaler.

Njord XP-4

Njord XP-4 er et høykapasitetsaggregat med 360° filtrering som tilbyr en effektiv løsning for ren og sunn luft i svært store lokaler.