Om Njord

Vi i Njord hjelper deg med å få ren luft på arbeidsplassen. Vi har et helhetskonsept som består av luftrenser, punktutsug, filter samt støvbindende midler som sammen gir deg en ren og effektiv arbeidsplass på en enkelt og effektiv måte. Njord gir deg mest rent miljø for pengene!

Jeg vil også ha ren luft!

VÅRE PRODUKTER

Produkter

REFERENS

Terana

Terana tilbyr markedets bredeste sortiment av rørsystemer innen VA, VVS og kabelbeskyttelse.

Les mer

REFERENS

MARTIN & SERVERA

Martin & Servera er Sveriges ledende spesialister på restaurant og storkjøkken.

Les mer

Njord skaper frisk luft innen mange bransjer

Bransjer

Lager og logistikk

Næringsmidler

Gjenvinning

Offentlig miljø

Våre eksisterende kunder ser, i tillegg til ren luft og en betydelig mer effektiv arbeidsplass, mange andre fordeler med sitt samarbeid med Njord:

  • Forbedrede rengjøringsprosesser
  • Reduserte vedlikeholdskostnader
  • Mer fornøyde kunder siden produkter og eiendeler er rene når de ankommer
  • Mindre svinn på grunn av skitne eiendeler
  • Redusert sykefravær og mer fornøyd personale
  • Reduserte oppvarmingskostnader
  • Mindre problemer med utstyr siden følsomt inventar ikke utsettes for støv

Fleksibilitet

Tilbudene våre er utformet slik at de kan implementeres optimalt i alle miljøer. Målet er å løse problemene deres uten at det på noen måte forstyrrer virksomheten.

Vi er også helt fleksible når det gjelder hvordan vi gjør forretninger. Vil dere kjøpe, leie eller lease? Vi tilpasser oss etter dere og hvordan dere vil ha det.

Troverdighet

Vi vil fortjene å være deres førstevalg og partner for et rent miljø i lang tid. Målet vårt er at vi alltid, over tid, har markedets beste og smarteste tilbud. Vi er ikke bundet av noen bestemt teknologi, men kan alltid bruke det beste som er tilgjengelig. Fokuset vårt ligger på å utvikle og designe de beste systemløsningene.

Mest rent miljø for pengene

Den beste løsningen for dere er den som gir mest rent miljø for pengene. Selvsagt under forutsetning kan løsningen implementeres optimalt på en måte som ikke forstyrrer virksomheten eller har andre negative innvirkninger.

Vi har i dag det beste tilbudet og bruker store ressurser på å ha det også i fremtiden.