Vi skaper rene og sunne innemiljøer

– som beskytter mennesker, varer, maskiner og prosesser!

Se hva vi gjør

Vi skaper rene og sunne innemiljøer

– som beskytter mennesker, varer, maskiner og prosesser!

Se hva vi gjør

Velkommen til Njord Clean Air!

Industriell luftrensing for et effektivt arbeidsmiljø uten støv og helsefarlige partikler

Vi støvsuger luften for skadelige partikler, bakterier, virus, støv og pollen, og skaper et inneklima som alltid er rent og sunt i alle typer av lokaler.

Ren og sunn luft

Vi skaper sunne og effektive innemiljøer uten farlige partikler, støv, pollen, bakterier og virus. Ren luft gir friskere og mer produktive medarbeidere med redusert sykefravær. Risikoen for å bli smittet minsker med opptil 90 %, og risikoen for å utvikle helseproblemer knyttet til luftforurensning minimeres.

Smidig drift og reduserte kostnader

Ren og støvfri inneluft beskytter følsomme prosesser, utstyr, varer og automatiseringsløsninger, noe som resulterer i færre driftsforstyrrelser og reduserte kostnader til vedlikehold og service. Ren luft reduserer behovet for rengjøring og fører til mindre svinn på grunn av varer som ikke er nedsmusset med støv. Også behovet for oppvarming blir redusert takket være bedre luftsirkulasjon.

Fornøyde kunder, besøkende og personale

Når luften er ren og sunn, er lokalene alltid klare for besøkende, kunder og personale. Det får de ansatte til å føle seg trygge og friske, og det gjør kundene fornøyde uansett om det handler om å overholde frister eller å sørge for at produkter og varer er rene og støvfrie ved levering.

Effektiv luftrensing

Industrielle luftrensere for et optimalt arbeidsmiljø

Våre fleksible, industrielle luftrensere sikrer den høyeste produktkvaliteten og de beste renluftsløsningene i alle typer av innemiljøer, uansett virksomhet og spesifikke utfordringer.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg med å få ren og sunn luft?

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg med å få ren og sunn luft?

Referanser om ren luft

Hør det fra kundene våre

Vårt omfattende sortiment av industrielle luftrensere passer til alle typer behov. Her er noen eksempler fra kundene våre.

Fordeler med ren luft

Hvorfor bør du velge luftrensing med Njord Clean Air?

Det finnes mange fordeler med konstant ren og sunn luft, fri for farlige partikler, støv, pollen, bakterier og virus – det beskytter både mennesker, varer, maskiner og prosesser.

Beskytter personalet mot å utvikle allergier, lungesykdommer, kreft og andre helseproblemer knyttet til luftforurensning.
Friskere og mer produktivt personale.
Forbedrer inneklimaet for allergikere og reduserer allergiproblemer.
Minsker smitterisikoen med opptil 90 %.
Friskere personale og redusert sykefravær.
Beskytter følsomme prosesser og minsker risikoen for kontaminering.
Hjelper dere med å overholde strenge bransjeregler og forskrifter.
Optimalt miljø for utstyr og maskiner som ikke utsettes for støv og partikler, noe som gir færre driftsforstyrrelser og reduserte vedlikeholdskostnader.
Rene og støvfrie varer gir mindre svinn.
Bedre luftsirkulasjon minsker behovet for oppvarming, noe som gir reduserte oppvarmingskostnader.
Lagerførte produkter holdes rene og støvfrie og er alltid klare for levering.
Fornøyde kunder når varer og produkter er rene ved levering.
Ren luft minsker rengjøringsbehovet, noe som gir reduserte rengjøringskostnader.
Rene lokaler som alltid er klare for besøkende, kunder og personale.

Ren luft for alle bransjer

Omfattende utvalg av industrielle luftrensere som passer til alle typer virksomheter.

Hvordan velger man riktig luftrenser? Det er viktig å sammenligne luftrensere på riktig måte.

Hvordan velger man riktig luftrenser?

Slik får du ren luft i lokalene dine

Slik fungerer det

Det er enkelt å få ren og sunn luft med Njord Clean Air i lokalene dine. Slik gjør vi det.

Før installasjon

Vi går igjennom deres spesifikke behov og forutsetninger for luftrensing med utgangspunkt i lokalenes utseende, deres prosesser, støvkilder og andre spesifikke utfordringer osv. Basert på dette presenteres deretter den beste løsningen for akkurat deres virksomhet.

Installasjon av tilpasset luftrensingssystem

Installasjonen skjer raskt og enkelt, med minimal belastning på byggets konstruksjon, uten å forstyrre virksomheten. Luftrenserne våre kan installeres hengende i taket, på vegg eller settes på gulvet, og de kobles inn i et vanlig strømuttak. Alle luftrenserne våre oppfyller også de kravene som stilles til sprinkleranlegg og installeres derfor helt uten behov for kostbare inngrep i sprinkleranlegget.

Etter installasjon

Vi tar oss av utskiftning av filter, regelmessig inspeksjon og vedlikehold av maskinene dine samt holder styr på at renluftsstrømmen er optimal. Service og vedlikehold inngår i avtalen vår, inkludert avbruddsbeskyttelse som minimerer en eventuell driftsstans. Enkelt, trygt og effektivt.

Før installasjon

Vi går igjennom deres spesifikke behov og forutsetninger for luftrensing med utgangspunkt i lokalenes utseende, deres prosesser, støvkilder og andre spesifikke utfordringer osv. Basert på dette presenteres deretter den beste løsningen for akkurat deres virksomhet.

Installasjon av tilpasset luftrensingssystem

Installasjonen skjer raskt og enkelt, med minimal belastning på byggets konstruksjon, uten å forstyrre virksomheten. Luftrenserne våre kan installeres hengende i taket, på vegg eller settes på gulvet, og de kobles inn i et vanlig strømuttak. Alle luftrenserne våre oppfyller også de kravene som stilles til sprinkleranlegg og installeres derfor helt uten behov for kostbare inngrep i sprinkleranlegget.

Etter installasjon

Vi tar oss av utskiftning av filter, regelmessig inspeksjon og vedlikehold av maskinene dine samt holder styr på at renluftsstrømmen er optimal. Service og vedlikehold inngår i avtalen vår, inkludert avbruddsbeskyttelse som minimerer en eventuell driftsstans. Enkelt, trygt og effektivt.

Før installasjon

Vi går igjennom deres spesifikke behov og forutsetninger for luftrensing med utgangspunkt i lokalenes utseende, deres prosesser, støvkilder og andre spesifikke utfordringer osv. Basert på dette presenteres deretter den beste løsningen for akkurat deres virksomhet.

Installasjon av tilpasset luftrensingssystem

Installasjonen skjer raskt og enkelt, med minimal belastning på byggets konstruksjon, uten å forstyrre virksomheten. Luftrenserne våre kan installeres hengende i taket, på vegg eller settes på gulvet, og de kobles inn i et vanlig strømuttak. Alle luftrenserne våre oppfyller også de kravene som stilles til sprinkleranlegg og installeres derfor helt uten behov for kostbare inngrep i sprinkleranlegget.

Etter installasjon

Vi tar oss av utskiftning av filter, regelmessig inspeksjon og vedlikehold av maskinene dine samt holder styr på at renluftsstrømmen er optimal. Service og vedlikehold inngår i avtalen vår, inkludert avbruddsbeskyttelse som minimerer en eventuell driftsstans. Enkelt, trygt og effektivt.