Partikler i luften

Ren luft er avgjørende for at vi skal ha det bra

Luften vi puster inn, er full av partikler, bakterier og virus, hvorav mange påvirker velværet og helsen vår.

Partikler som støv, pollen, muggsporer og bakterier kan påvirke lungefunksjonen, forårsake hudproblemer, astma og allergier. Jo mindre partiklene er, desto farligere er de å puste inn ettersom de kan trenge dypt ned i lungene, videre ut i blodomløpet og skade organer. Regelmessig eksponering for slike partikler kan ha betydelige negative helseeffekter og forårsake kreft og hjerte- og karsykdommer. Vanligvis inneholder inneluften vesentlig flere partikler enn luften utendørs, og vanligvis oppholder vi oss regelmessig lenge i de samme lokalene og puster inn den samme luften, for eksempel på arbeidsplassen.

Dessverre holder det ikke bare med god ventilasjon for et rent og sunt inneklima. Det er viktig med en effektiv luftrenser med høy filtreringseffektivitet som renser luften også for de minste partiklene. Med en Njord luftrenser kan du skape et rent og sunt inneklima fritt for helsefarlige partikler, støv og pollen. Luftrenseren fanger også opp luftbårne bakterier og virus, for eksempel Covid-19, noe som minsker risikoen for å bli smittet med opptil 90 %. En ren inneluft påvirker også prestasjonsevnen positivt, motvirker tretthet og gir et generelt friskere personale og redusert sykefravær.

PM10 / Pollen, fint støv og større organiske partikler osv.
Partikler med diameter 10 μm eller mindre kan nå pusteveiene og forårsake nedsatt lungefunksjon og allergiproblemer.
PM2.5 / Muggsporer, bakterier, aske og støvmiddallergener osv.
Partikler med en diameter på 2,5 μm eller mindre kan trenge ned i lungene og forårsake nedsatt lungefunksjon, hud-, allergi- og øyeproblemer.
PM1 / Virus, bakterier, røyk og forbrenningspartikler osv.
Partikler med en diameter på 1 μm eller mindre er de farligste. De er små nok til å trenge ut i blodomløpet og forårsake kreft, hjerte- og karsykdommer og demens.

Partikler og utstyr

Ren luft skaper optimale forutsetninger for avansert utstyr

Partikler i luften kan også skape store problemer for følsomt utstyr, maskiner og automatiseringssystemer som krever et rent, partikkelfritt miljø for å fungere optimalt. Med luftrensere fra Njord holdes luften ren for støv og partikler, noe som minimerer risikoen for kostbare og tidkrevende servicestopp.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg med å få ren og sunn luft?