Partiklar i luften

Ren luft är väsentligt för att vi ska må bra

Luften vi andas är full av partiklar, bakterier och virus varav många påverkar vårt välbefinnande och hälsa.

Partiklar som damm, pollen, mögelsporer och bakterier kan påverka lungfunktionen, orsaka hudproblem, astma och allergier. Ju mindre partiklarna är desto farligare är de att andas in eftersom de kan tränga djupt ned i lungorna, vidare ut i blodomloppet och skada olika organ. Regelbunden exponering av sådana partiklar kan ha betydande negativa hälsoeffekter och orsaka cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Vanligtvis innehåller inomhusluften väsentligt fler partiklar än luften utomhus och vanligtvis vistas vi regelbundet långa stunder i samma lokaler och andas samma luft, till exempel på arbetsplatsen.

Tyvärr räcker inte enbart bra ventilation för en ren och hälsosam inomhusmiljö. Det är viktigt med en effektiv luftrenare med hög filtreringseffektivitet som renar luften även från de minsta partiklarna. Med en Njord luftrenare kan du skapa en ren och hälsosam inomhusmiljö fri från hälsofarliga partiklar, damm och pollen. Luftrenaren fångar även upp luftburna bakterier och virus, som till exempel Covid-19, vilket minskar risken att bli smittad med upp till 90 %. En ren inomhusluft påverkar även prestationsförmågan positivt, motverkar trötthet och ger en generellt friskare personal och minskad sjukfrånvaro.

PM10 / Pollen, fint damm och större organsika partiklar etc
Partiklar med diameter 10 μm eller mindre kan nå andningsvägarna och orsaka nedsatt lungfunktion och allergiproblem.
PM2.5 / Mögelsporer, bakterier, aska och dammkvalsterallergener etc
Partiklar med diameter 2,5 μm eller mindre kan tränga ner i lungorna och orsaka nedsatt lungfunktion, hud-, allergi- och ögonproblem.
PM1 / Virus, bakterier, rök och förbränningspartiklar etc
Partiklar med diameter 1 μm eller mindre är de farligaste. De är små nog att tränga ut i blodomloppet och orsaka cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och demens.
PM10 / Pollen, fint damm och större organsika partiklar etc
Partiklar med diameter 10 μm eller mindre kan nå andningsvägarna och orsaka nedsatt lungfunktion och allergiproblem.
PM2.5 / Mögelsporer, bakterier, aska och dammkvalsterallergener etc
Partiklar med diameter 2,5 μm eller mindre kan tränga ner i lungorna och orsaka nedsatt lungfunktion, hud-, allergi- och ögonproblem.
PM1 / Virus, bakterier, rök och förbränningspartiklar etc
Partiklar med diameter 1 μm eller mindre är de farligaste. De är små nog att tränga ut i blodomloppet och orsaka cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och demens.

Partiklar och utrustning

Ren luft skapar optimala förutsättningar för avancerad utrustning

Partiklar i luften kan även skapa stora problem för känslig utrustning, maskiner och automationssystem som kräver en ren, partikelfri miljö för att fungera optimalt. Med Njord luftrenare hålls luften ren från damm och partiklar vilket minimerar risken för kostsamma och tidskrävande servicestopp.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att få ren och hälsosam luft?