Kundreferenser om ren och hälsosam luft

Industriell luftrening hos våra kunder

Här har vi samlat några av våra kunder med verksamheter inom bland annat lager, industri, verkstad, livsmedel och kontor som vi har nöjet att arbeta med. De berättar om hur Njord hjälpt dem att förbättra arbetsmiljön med effektiva luftrenare som skapar en ren och hälsosam inomhusmiljö.

Njord luftrenare vid automatlager, Autostore, hos Alligo, Sverige

Alligo/Swedol, Örebro

”Med hjälp av Njord har vi skapat en avsevärt renare inomhusmiljö som gett renare varor på hyllorna och en ren miljö för den avancerade utrustning vi har.”

Vi har en hög aktivitet på lagret där vi hanterar en stor mängd varor. All aktivitet leder till att det skapas mycket damm och smuts som ställer till det både för vår personal och vår Autostore.

Med hjälp av Njord har vi skapat en avsevärt renare inomhusmiljö som gett renare varor på hyllorna och en ren miljö för den avancerade utrustning vi har. Det har också skapat en bra och hälsosam arbetsmiljö för vår personal, vilket är viktigt för oss.

Heidelberg Materials, Slite

”Personalen ska skyddas i första hand och därför är en effektiv rening av luften vital i vår verksamhet.”

I vår anläggning i Slite, på Gotland, hanterar vi alternativa bränslen till Heidelberg Material Cement Sverige som matchar deras krav till förbränning vid klinkerproduktion. Bränslena består av avfall som inte kan materialåtervinnas och kan vara allt från oåteranvändbar plast till byggavfall.

Vid krossning av avfallsbränslet uppstår damm där partiklar och sporer av olika slag riskerar att skapa stora problem med arbetsmiljön och därmed en hälsorisk för personalen som vistas i anläggningen.

NTM / Närpes, Finland

”Vi valde att byta till Njords luftrenare på grund av bättre filtreringsgrad och lägre elförbrukning.”

I vår verksamhet med produktion av karosserier, påbyggnationer och släpvagnar för tunga transportfordon och renhållningsfordon pågår en hel del svetsning och slipning i svetshallarna, som alstrar både svetsrök och slipdamm. Vi har även glasfiber- och trädamm som uppkommer vid sågning och slipning av olika produktionselement.

För att skydda personalen som arbetar i produktionen använder vi luftrening sedan flera år tillbaka men vi valde att byta till Njords luftrenare på grund av bättre filtreringsgrad och lägre elförbrukning än vårt tidigare luftreningssytem.

Martin & Servera, Norrköping

”Vi bestämde oss omedelbart för att byta till Njord.”

Närpes Grönsaker, Finland

”Vi valde Njord Clean Air då de är mycket prisvänliga gentemot konkurrenterna.”

JB Smide, Västerås

”För oss är det viktigt att vår personal får de allra bästa förutsättningarna att prestera ett gott arbete i en hälsosam miljö.”

Maxi ICA Stormarknad, Moraberg

”Effekten kom direkt och har nu hållit i sig i över ett år.”

Certex, Stockholm

”Det blev ett enkelt beslut att välja Njord som hade en överlägsen prestanda.”

Mekonomen, Nässjö

”Det är skönt att veta att personalen andas ren och hälsosam luft.”

Remondis, Malmö

”Det som framförallt fick oss att välja Njord var det faktum att vi upplever att de har en mycket effektiv rening av luften.”

Best Transport, Stockholm

”Nu har vi ren luft även på kontoret och en hälsosam arbetsplats för all personal.”

Team Mojo, Stockholm

”Vi upplever nu generellt renare lokaler och bättre inomhusluft samt en tydlig skillnad till det bättre för personalen med allergi.”

Spaljisten, Åseda

”Efter bytet till Njord så får vi en ännu effektivare filtrering av de minsta partiklarna samt en substantiellt lägre energiförbrukning.”

Många av våra processer alstrar en hel del damm, specifikt putsning av skivmaterial samt borrning orsakar mycket små partiklar som sprids i luften. Även om utsugen är effektiva så räcker det inte för att få bort allt damm. Vi hanterar även en hel del kartonger i våra packlinjer vilka även de alstrar damm.

Det är givetvis inte bra för våra operatörer att vistas i en miljö där det sprids mycket små partiklar i luften. Partiklarna har även en inverkan på kvaliteten i vår produktion i och med att våra folieringsprocesser är väldigt känsliga. 

Fler företag som valt industriell luftrening från Njord Clean Air:

Fler företag som valt industriell luftrening från Njord Clean Air: