Kundcase: NTM / Närpes, Finland

”Vi valde att byta till Njords luftrenare på grund av bättre filtreringsgrad och lägre elförbrukning.”

Se filmen Njord@NTM

Se filmen Njord@NTM

I vår verksamhet med produktion av karosserier, påbyggnationer och släpvagnar för tunga transportfordon och renhållningsfordon pågår en hel del svetsning och slipning i svetshallarna, som alstrar både svetsrök och slipdamm. Vi har även glasfiber- och trädamm som uppkommer vid sågning och slipning av olika produktionselement. För att skydda personalen som arbetar i produktionen använder vi luftrening sedan flera år tillbaka men vi valde att byta till Njords luftrenare på grund av bättre filtreringsgrad och lägre elförbrukning än vårt tidigare luftreningssytem.

Nu har vi mindre synlig rök i hallarna och vi upplever luften renare i både svetshallarna och i glasfiber/trä-bearbetningshallen. Dessutom är elförbrukningen lägre. Med snabb och flexibel service och smidiga filterbyten fungerar samarbetet med Njord bra och vi rekommenderar Njord till alla som behöver en renare arbetsmiljö.

Leif-Johan Karlstedt, Underhållschef
NTM Närpes Trä & Metall / Närpes, Finland

 NTM grundades 1950 och är ett teknikföretag som utvecklar, tillverkar, säljer och underhåller transportutrustning för tunga transporter och insamling av återvinningsmaterial och avfall. Genom en målmedveten satsning på produktutveckling och kvalitet har NTM-koncernen utvecklats till en av Nordens ledande aktörer. NTM:s marknadsområde innefattar förutom de nordiska länderna även Storbritannien, Holland, Österrike, Polen, Kroatien, de baltiska länderna, Kanada och USA. www.ntm.fi

Vill ni också ha ren och hälsosam luft på arbetsplatsen?