Trådlös styrning av Njord industriella luftrenare

Njord Connect™

Trådlös styrning, driftkontroll och programmering av Njord luftrenare för optimerad drift, service- och underhållshantering.

Njord Connect™ möjliggör trådlös styrning av dina luftrenare via Bluetooth eller internetuppkoppling. Med Njord Connect™ övervakas även ditt luftreningssystem och möjliggör att potentiella driftstörningar kan förutses och avhjälpas innan problem uppstår. Eventuella tryckfall upptäcks direkt och signalerar för filterbyte. Luftrenarna sammanlänkas via robust, trådlös mesh-teknologi och möjliggör styrning av samtliga luftrenare både i grupp och individuellt.

Det blir mycket enkelt att ställa in eller ändra luftflöden samt programmera schemaläggning genom inbyggda tidsfunktioner som timer, astro-och veckour. Avsevärda energibesparingar kan göras med schemaläggning genom att minska varvtalet i luftrenarens motor till ett minimum under de timmar, på till exempel natten, då ingen verksamhet bedrivs för att sedan åter gå upp i varvtal när verksamheten startar. För en verksamhet med enskiftsproduktion kan upp till 5 kWh sparas per luftrenare och dygn (räknat på Njord XP-2).

Ständig systemövervakning för optimal drift och förebyggande problemhantering.
Robust, trådlös mesh-teknologi.
Säkerställer luftrenarens funktion.
Trådlös styrning, driftkontroll och programmering via WiFi eller Bluetooth.
Upptäcker tryckfall och signalerar för filterbyte
Styr och kontrollera luftrenare från mobil och tablet.
Automatisk styrning och schemaläggning genom inbyggda tidsfunktioner som timer, astro-och veckour.
Effektiva energibesparingsåtgärder.
24/7 systemövervakning.
Styr samtliga luftrenare individuellt eller i grupp.
Addera enkelt fler luftrenare vid behov.
Skyddar tidsfunktioner vid strömavbrott.
Ständig systemövervakning för optimal drift och förebyggande problemhantering.
Trådlös styrning, driftkontroll och programmering via WiFi eller Bluetooth.
Robust, trådlös mesh-teknologi.
Automatisk styrning och schemaläggning genom inbyggda tidsfunktioner som timer, astro-och veckour.
Upptäcker tryckfall och signalerar för filterbyte
Skyddar tidsfunktioner vid strömavbrott.
Effektiva energibesparingsåtgärder.
Styr och kontrollera luftrenare från mobil och tablet.
Styr samtliga luftrenare individuellt eller i grupp.
Addera enkelt fler luftrenare vid behov.
24/7 systemövervakning.

Vill du veta mer om Njord Connect™?

Inkluderas i alla Njord luftrenare

Alltid inkluderat

Njord Connect™ ingår som standard i samtliga våra industriella luftrenare.

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.