Luftrenare för verkstad och industri

Effektiv luftrening för verkstad och processindustri

Skapa en ren och säker arbetsmiljö utan hälsofarliga partiklar, skydda processer, utrustning och maskiner, minska kostnader för renhållning och uppvärmning och reducera eventuella lukt- och odörproblem.

Med ren luft skyddas personalen från att utsättas för damm, hälsofarliga partiklar och molekylära föroreningar. Våra industriella luftrenare fångar upp alla partiklar från ultrafint damm, explosivt damm, metallstoft och luftburna fibrer till skadliga gaser, rök och ånga. En ren och partikelfri luft skapar även en optimal miljö för känsliga processer, maskiner och utrustning och minimerar maskinstillestånd.

Behovet av uppvärmning minskar till följd av bättre luftcirkulation i lokalerna vilket innebär lägre uppvämningskostnader. Även städbehovet och därmed renhållningskostaderna minskar. Där det förkommer problem med dålig lukt bekämpas det effektivt med en joniseringsenhet som monteras inuti luftrenaren.

Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Optimal miljö för utrustning som inte utsätts för damm och partiklar vilket ger färre maskinstillestånd och minskade underhållskostnader.
Piggare och mer produktiv personalstyrka.
Hjälper er att möta strikta säkerhetsföreskrifter och lagstiftning om luftkvalitet.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft ger minskat städbehov vilket ger minskade städkostnader.
Ren inomhusmiljö som skyddar känsliga processer.
Bekämpning av luktproblem med Njord Jonisering.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Optimal miljö för utrustning som inte utsätts för damm och partiklar vilket ger färre maskinstillestånd och minskade underhållskostnader.
Piggare och mer produktiv personalstyrka.
Hjälper er att möta strikta säkerhetsföreskrifter och lagstiftning om luftkvalitet.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft ger minskat städbehov vilket ger minskade städkostnader.
Ren inomhusmiljö som skyddar känsliga processer.
Bekämpning av luktproblem med Njord Jonisering.

Effektiva luftreningsfunktioner

Specifika tillval för verkstad och industri

Utrusta luftrenaren med tillval som hanterar specifika utmaningar som till exempel att reducera problem med dålig lukt eller om du behöver aktiv sterilisering av skadliga partiklar.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Aktiv sterilisering av skadliga mikrober med UV-C

Utrusta luftrenaren med en UV-C-enhet för eliminering av skadliga mikrober som bakterier och virus.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Aktiv sterilisering av skadliga mikrober med UV-C

Utrusta luftrenaren med en UV-C-enhet för eliminering av skadliga mikrober som bakterier och virus.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att få ren och hälsosam luft?

Kundreferenser om ren luft.

Hör det från våra kunder

Vårt flexibla sortiment av industriella luftrenare passar alla typer av verksamheter. Här är exempel från kund inom verkstad och industri.

Rekommenderade luftrenare för industri & verkstad

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.