Kundcase: Spaljisten, Åseda

“Efter bytet till Njord så får vi en ännu effektivare filtrering av de minsta partiklarna samt en substantiellt lägre energiförbrukning.”

Se filmen Njord@Spaljisten

Se filmen Njord@Spaljisten

Många av våra processer alstrar en hel del damm, specifikt putsning av skivmaterial samt borrning orsakar mycket små partiklar som sprids i luften. Även om utsugen är effektiva så räcker det inte för att få bort allt damm. Vi hanterar även en hel del kartonger i våra packlinjer vilka även de alstrar damm. Det är givetvis inte bra för våra operatörer att vistas i en miljö där det sprids mycket små partiklar i luften. Partiklarna har även en inverkan på kvaliteten i vår produktion i och med att våra folieringsprocesser är väldigt känsliga. 

Vi har haft luftreningssystem installerade sedan över femton år tillbaka för en renare miljö i våra lokaler men valde efter en ingående analys att byta till Njord för ett par år sedan. Efter bytet till Njord så får vi en ännu effektivare filtrering av de minsta partiklarna samt en substantiellt lägre energiförbrukning. Även aggregatens storlek är mindre, vilket gör att de blir mer lättplacerade. De som har problem med luftrör eller astma kan ofta få lite mer ansträngd andning om de har spenderat några timmar i en fabrik liknande vår, något som vi inte längre upplever hos oss. 

 

Vi gjorde en väldigt ingående analys där vi ställde vår tidigare leverantör mot Njord. Bland annat gjorde vi väldigt många partikelmätningar på olika positioner i fabriken där vi provkörde Njords utrustning och konkurrentens utrustning på samma platser. Proverna visade att Njords utrustning filtrerade luften betydligt effektivare. Vi gjorde även en utvärdering av energiförbrukningen, vilken var betydligt lägre på Njords enheter, samt totalkostnaden för ägande och service av enheterna över tid. Njord presterade bättre i alla jämförelser.

Samarbetet med Njord är bekymmersfritt. Utrustningen fungerar utan problem och filterbyten ligger inlagda på schema och utförs av Njords personal utan vår inblandning. Det är även snabb respons när vi behöver göra en utökning eller omändring bland installerade enheter. 

Marcus Aschenbrenner, Projektledare
Spaljisten, Åseda

Spaljisten är en fronttillverkare som har internationella möbel- och köksföretag som kunder. Deras specialitet är foliering och ommantling av högglansfolier, men jobbar även med andra typer av folier. De levererar kompletta fronter som är folierade, kantlistade, borrade och förpackade i kartong, produktionen är högautomatiserad och bedrivs i tre skift. Spaljisten levererar cirka fem miljoner paket årligen ifrån fabriken i Åseda, Småland. www.spaljisten.com 

Vill du också ha ren luft på arbetsplatsen?