Luftrenare för livsmedelsindustri

Industriell luftrening för livsmedelshantering och produktion

Industriell luftrening för livsmedels-hantering och produktion

Skydda produkter och processer och motverka kontaminering. Skapa en hälsosam arbetsplats för dina anställda.

Med ren luft utan damm och skadliga partiklar skyddas hantering och processer inom livsmedelsproduktion och risken för kontaminering minimeras. Ren luft gör det enkelt att uppfylla de regler och krav som finns inom livsmedelsbranschen.

Personalen skyddas från att exponeras för hälsofarliga partiklar och damm som kan orsaka allvarliga sjukdomar och allergier. På bageriet till exempel, undviks yrkesrelaterade problem som ”bagarkaries”, astma och allergier och produktionen hålls ren och hygienisk.

Skyddade processer och produkter som inte utsätts för damm och partiklar.
Skyddar känsliga processer och minskar risken för kontaminering.
Hjälper er att möta livsmedelsbranschens bestämmelser och regler.
Ren inomhusmiljö minskar problemen för allergiker.
Reducerade lukt- och odörproblem.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra yrkesrelaterade hälsoproblem.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Piggare och mer produktiv personal.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.
Skyddade processer och produkter som inte utsätts för damm och partiklar.
Skyddar känsliga processer och minskar risken för kontaminering.
Hjälper er att möta livsmedelsbranschens bestämmelser och regler.
Ren inomhusmiljö minskar problemen för allergiker.
Reducerade lukt- och odörproblem.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra yrkesrelaterade hälsoproblem.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Piggare och mer produktiv personal.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.

Specifika luftreningsfunktioner

Utökade möjligheter med luftrenaren

Utrusta din luftrenare med tillval som aktivt steriliserar skadliga partiklar eller hanterar specifika utmaningar som att bekämpa problem med dålig lukt och odörer.

Aktiv sterilisering av skadliga mikrober med UV-C

Utrusta luftrenaren med en UV-C-enhet för eliminering av skadliga mikrober som bakterier och virus.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Aktiv sterilisering av skadliga mikrober med UV-C

Utrusta luftrenaren med en UV-C-enhet för eliminering av skadliga mikrober som bakterier och virus.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att få en ren arbetsplats?

Kundreferenser om ren luft.

Hör det från våra kunder

Vårt sortiment av industriella luftrenare passar alla typer av verksamheter. Här är exempel från kund inom livsmedlesindustrin.

Rekommenderade luftrenare för livsmedelsindustri

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.