Luftrenare för återvinning och avfall

Industriell luftrening för verksamheter inom återvinning och avfall

Reducera dålig lukt och odörer, skydda maskiner och processer och skapa en ren arbetsmiljö med frisk och hälsosam personal.

Ren luft skyddar personalen från att utsättas för hälsofarliga partiklar, damm och skadliga gaser vid återvinningsstationer, förbränningsanläggningar och annan avfallshantering. Det ger friskare personal och minskar sjukfrånvaron samt höjer produktivitet och prestationsförmåga.

Genom att utrusta luftrenaren med Njord Jonisering bekämpas både snabbt och effektivt alla typer av problem med besvärliga och obehagliga lukter och odörer som kan förekomma i hanteringen av avfall.

Effektiv bekämpning av lukt- och odörproblem.
Skyddar känsliga processer och minskar risken för kontaminering.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Piggare och mer effektiv personal.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Optimal miljö för utrustning och maskiner som inte utsätts för damm och partiklar vilket ger färre driftstörnningar och minskade underhållskostnader.
Effektiv bekämpning av lukt- och odörproblem.
Skyddar känsliga processer och minskar risken för kontaminering.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Piggare och mer effektiv personal.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Optimal miljö för utrustning och maskiner som inte utsätts för damm och partiklar vilket ger färre driftstörnningar och minskade underhållskostnader.

Specifika luftreningsfunktioner

Tillval för specifika funktioner

Utrusta din luftrenare med tillval som hanterar specifika utmaningar som till exempel att recucera lukt- och odörproblem eller aktivt sterilisera skadliga partiklar.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Aktiv sterilisering av skadliga mikrober med UV-C

Utrusta luftrenaren med en UV-C-enhet för eliminering av skadliga mikrober som bakterier och virus.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Aktiv sterilisering av skadliga mikrober med UV-C

Utrusta luftrenaren med en UV-C-enhet för eliminering av skadliga mikrober som bakterier och virus.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att få ren och hälsosam luft?

Kundreferenser om ren luft.

Hör det från våra kunder

Vårt flexibla sortiment av industriella luftrenare passar alla typer av verksamheter. Här är exempel från kund inom återvinning och avfall.

Rekommenderade luftrenare för avfall och återvinning

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.