Ren och hälsosam luft för alla behov

Våra flexibla, industriella luftreningslösningar är anpassade för alla typer av inomhusmiljöer där man har problem med damm och partiklar. Vi har lösningar som passar alla typer av verksamheter, kundanpassade efter specifika behov och målsättningar.

Lager & logistik

Skydda utrustning och automationslösningar, håll lagerförda produkter rena, minska kostnaderna för renhållning och uppvärmning och få en ren och hälsosam arbetsmiljö.

Lager & Logistik
Verkstad & industri

Skapa en säker arbetsmiljö utan hälsofarliga partiklar, skydda processer, utrustning och maskiner, minska kostnader för renhållning och uppvärmning och reducera lukt- och odörproblem.

Verkstad & industri
Svetsning & svetsmiljöer

Minska risken för arbetsrelaterade sjukdomar, förbättra arbetsförhållandena och se till att uppfylla regler och lagkrav för luftkvalitet på arbetsplatser där svetsning förekommer.

Svetsning & svetsmiljöer
Återvinning & avfall

Reducera lukt och odörer, skydda maskiner och processer och skapa en ren arbetsmiljö med frisk och hälsosam personal.

Återvinning & avfall
Livsmedel

Skydda produkter och processer och minimera kontaminering. Skapa en hälsosam arbetsplats för dina anställda.

Livsmedel
Bil- & lackverkstad

Skydda personalen, produkter och processer med ren, partikelfri luft. Minska uppvärmningsbehovet och uppfyll gällande branschregler.

Bil- & lackverkstad
Butik & service

Skapa en ren och hälsosam inomhusmiljö som minimerar risken för smittspridning och håller personalen friskare. Minska städ- och uppvärmningskostnader och reducera eventuella luktproblem.

Butik & service
Hotell & restaurang

Skapa en ren inomhusmiljö, skydda era gäster och få en hälsosam personalstyrka med minskad sjukfrånvaro. Minska uppvärmningskostnader och städbehovet i era lokaler.

Hotell & restaurang
Hälsa & Sjukvård

Skapa dammfria, sterila miljöer och skydda människor, processer och känslig utrustning. Minska kostnader för renhållning och uppvärmning.

Hälsa & Sjukvård
Offentlig miljö

Skapa rena och hälsosamma inomhusmiljöer och minimera risken att smittas av luftburna bakterier och virus. Minska renhållning- och uppvärmningsbehovet.

Offentlig miljö
Skola & förskola

Skapa en ren och hälsosam inomhusmiljö för elever och skolpersonal. Minska problemen för personer med allergi och minimera risken att smittas av bakterier och virus. Minska kostnader för renhållning och uppvärmning.

Skola & förskola
Företag & kontor

Skydda kunder och besökare och få en friskare personal med minskad sjukfrånvaro. Minska uppvärmningskostnader och behovet av städning.

Företag & kontor

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att få ren och hälsosam luft?

Referenser om ren luft.

Hör det från våra kunder.

Vårt omfattande sortiment av industriella luftrenare passar alla typer av behov. Här är några exempel från våra kunder.