Kundcase: Alligo / Huvudlager för Swedol, Örebro

”Med hjälp av Njord har vi skapat en avsevärt renare inomhusmiljö som gett renare varor på hyllorna och en ren miljö för den avancerade utrustning vi har.”

Se filmen Njord@Alligo/Swedol

Se filmen Njord@Alligo/Swedol

Vi har en hög aktivitet på lagret där vi hanterar en stor mängd varor. All aktivitet leder till att det skapas mycket damm och smuts som ställer till det både för vår personal och vår Autostore. Med hjälp av Njord har vi skapat en avsevärt renare inomhusmiljö som gett renare varor på hyllorna och en ren miljö för den avancerade utrustning vi har. Det har också skapat en bra och hälsosam arbetsmiljö för vår personal, vilket är viktigt för oss.

Vid packlinjen för vår Autostore har vi låtit installera en Safe-Zone™-lösning där ren luft sköljer ned över de som arbetar där och i lunchrummet, där många i personalen träffas, har vi valt att lägga till UV-C, vilket eliminerar bakterier och virus för att minimera smittorisken. Vi mäter luftkvalitén själva och kan se att den håller sig på en bra nivå. Jag skulle varmt rekommendera Njord om man vill skapa en ren och hälsosam inomhusmiljö.

Fredrik Jansson, Teknisk förvaltare
Alligo/Swedol, Örebro

Alligo är ett affärsområde inom Alligo AB som är mest kända genom sina starka konceptvarumärken Swedol, TOOLS, Grolls och Univern. Här kan företag handla verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skydd. www.alligo.com

Vill du också ha ren luft på arbetsplatsen?