Luftrenare för butik och service

Effektiv luftrening för butiker, salonger och andra serviceföretag

Skapa en ren och hälsosam inomhusmiljö som minimerar risken för smittspridning och håller personalen friskare. Minska städ- och uppvärmningskostnader och reducera eventuella luktproblem.

Med ren och hälsosam luft i butiken skyddas dina kunder och anställda från att utsättas för hälsofarliga partiklar, damm och pollen. Risken att utveckla astma och allergier minimeras och risken att smittas av luftburna bakterier och virus, som Covid-19, minskar med upp till 90 %.

I och med att luftrenaren fångar upp damm och partiklar i luften hålls lokalerna renare vilket minskar behovet av städning. Även uppvärmingskostnader minskas då luften cirkulerar bättre i rummet. Om man har problem med starka eller obehagliga lukter kan det enkelt reduceras med hjälp av Njord Jonisering. 

Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Förbättrar inomhusmiljön för allergiker vilket minskar allergiproblemen.
Piggare och mer effektiv personal.
Minskad smittorisk med upp till 90 %.
Rena lokaler som alltid är redo för besökare, kunder och anställda.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Effektiv bekämpning av luktproblem med Njord Jonisering.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Förbättrar inomhusmiljön för allergiker vilket minskar allergiproblemen.
Piggare och mer effektiv personal.
Minskad smittorisk med upp till 90 %.
Rena lokaler som alltid är redo för besökare, kunder och anställda.
Skyddar personalen från att utveckla allergier, lungsjukdomar, cancer och andra luftföroreningsrelaterade hälsoproblem.
Effektiv bekämpning av luktproblem med Njord Jonisering.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.

Specifika luftreningsfunktioner

Fler möjligheter för luftrening i butiken

Utrusta din luftrenare med Njord Jonisering som bekämpar lukt- och odörproblem eller skapa säkra, partikelfria luftzoner precis där du vill ha dem, med Njord Safe-Zone™.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Skapa säkra luftzoner med Njord Safe-Zone™

Skapa säkra, definierade zoner med ren och hälsosam luft och minska risken att bli smittad med upp till 90 %.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Skapa säkra luftzoner med Njord Safe-Zone™

Skapa säkra, definierade zoner med ren och hälsosam luft och minska risken att bli smittad med upp till 90 %.

Rekommenderade luftrenare för butik & service

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-S

Extremt kompakt och smidig design med maximal filtreringsyta gör Njord XP-S mycket effektiv och lättplacerad. Skapar rena och hälsosamma miljöer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.