Luftrenare för svetsmiljö

Luftrening i svetsmiljö är avgörande för att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Effektiv luftrening minskar risken för arbetsrelaterade sjukdomar, förbättrar arbetsförhållandena och hjälper till att uppfylla regler och lagkrav för luftkvalitet på arbetsplatser där svetsning förekommer.

I svetsmiljöer är luftrening viktigt av flera anledningar men främst för att skydda hälsan hos de personer som arbetar där eftersom svetsprocesser genererar olika typer av skadliga föroreningar och partiklar. Till exempel skapas metallpartiklar, rök och gaser vid svetsning vilket kan vara skadligt vid inandning för luftvägar och lungorna. Exponering för svetsrök och gaser kan leda till flera olika hälsoproblem, inklusive lungsjukdomar och andningsbesvär. 

Med ett luftreningssystem som är utformat för att fånga upp och filtrera bort den skadliga svetsröken och partiklar från luften minimeras risken för inandning och arbetstagarnas hälsa skyddas. Luftrenaren skapar en generellt bättre arbetsmiljö genom att även minska mängden synlig rök och partiklar i luften vilket kan förbättra siktbarheten och skapa en mer bekväm och säker arbetsplats. 

Luftrenare är ett effektivt komplement till utsug, eller annan utrustning som friskluftshjälm, som bör användas för att skydda operatörerna så mycket som möjligt då de svetsar. Luftrenaren ser till att ta bort allt som utsuget inte får med och skapar en renare och hälsosammare miljö för hela lokalen och skyddar alla som befinner sig där. Många länder har lagar och bestämmelser som styr luftkvaliteten på arbetsplatser. Att ha ett effektivt luftreningssystem bidrar till att företaget uppfyller dessa regler och skapar en arbetsplats i överensstämmelse med gällande hälsoskyddsnormer.

Svetsrök och partiklar kan inte bara vara skadliga för människor utan också skada maskiner och utrustning genom korrosion. Med luftrenare skapas en optimal miljö kring arbetsutrustningen utan damm och partiklar vilket ger färre maskinstillestånd och minskade underhållsproblem. 

Förhindrar inandning av farliga gaser och partiklar som uppstår vid svetsning.
Minskar risken att utveckla allergier, lungsjukdomar, andningsbesvär och cancer.
Hjälper er att uppfylla lagar och regler om luftkvalitet.
Skyddar mot negativa hälsoeffekter.
Förhindrar korrosion och förlänger livslängden på utrustning och maskiner.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Förbättrar arbetsmiljön med mindre synlig rök och partiklar i luften.
Säkerställer en hälsosam och säker arbetsmiljö

Tillval för industriella luftrenare

Effektiva tillval för luftrenare i svetsmiljö

Njord luftrenare kan utrustas med tillval som hanterar specifika utmaningar som till exempel att reducera problem med dålig lukt eller eliminera skadliga partiklar.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Aktiv sterilisering av skadliga mikrober med UV-C

Utrusta luftrenaren med en UV-C-enhet för eliminering av skadliga mikrober som bakterier och virus.

Vill ni också ha ren och hälsosam luft i er svetsmiljö?

Kundreferenser om ren luft med Njord luftrenare

Hör det från våra kunder

Vårt effektiva sortiment av industriella luftrenare passar i alla typer av verksamheter. Här är några exempel från kunder inom verkstad och industri med svetsmiljöer.

Rekommenderade luftrenare för svetsmiljö

Njord XP-2

Luftrenare Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.