Luftrenser for sveisemiljø

Luftrensing i sveisemiljøet er avgjørende for å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø.

Effektiv luftrensing reduserer risikoen for arbeidsrelaterte sykdommer, forbedrer arbeidsforholdene og bidrar til å oppfylle forskrifter og lovkrav til luftkvalitet på arbeidsplasser der sveising forekommer.

I sveisemiljøer er luftrensing viktig av flere grunner, men hovedsakelig for å beskytte helsen til de som jobber der, fordi sveiseprosesser genererer ulike typer skadelige forurensninger og partikler. For eksempel dannes metallpartikler, røyk og gasser under sveising, som kan være skadelige for luftveiene og lungene ved innånding. Eksponering for sveiserøyk og gasser kan føre til flere helseproblemer, inkludert lungesykdommer og luftveisproblemer.

Med et luftrensesystem designet for å fange opp og filtrere de skadelige sveiserøykene og partiklene fra luften, minimeres risikoen for innånding og arbeidernes helse beskyttes. Luftrenseren skaper et generelt bedre arbeidsmiljø ved også å redusere mengden synlig røyk og partikler i luften, noe som kan forbedre sikten og skape en mer komfortabel og trygg arbeidsplass.

Luftrensere er et effektivt supplement til avsug, eller annet utstyr som frisklufthjelmer, som bør brukes for å beskytte operatørene så mye som mulig når de sveiser. Luftrenseren tar seg av å fjerne alt som avtrekket ikke får med seg og skaper et renere og sunnere miljø for hele lokalet og beskytter alle som er der. Mange land har lover og forskrifter som regulerer luftkvalitet på arbeidsplasser. Å ha et effektivt luftrensesystem hjelper selskapet med å oppfylle disse forskriftene og skaper en arbeidsplass i samsvar med gjeldende helsevernstandarder.

Sveiserøyk og partikler kan ikke bare være skadelig for mennesker, men også skade maskiner og utstyr gjennom korrosjon. Med luftrensere skapes et optimalt miljø rundt arbeidsutstyret uten støv og partikler, noe som gir færre maskinstans og reduserte vedlikeholdsproblemer.

Forhindrer innånding av farlige gasser og partikler som produseres under sveising.
Reduserer risikoen for å utvikle allergier, lungesykdommer, luftveisproblemer og kreft.
Hjelper deg med å oppfylle lover og forskrifter for luftkvalitet.
Beskytter mot negative helseeffekter.
Forhindrer korrosjon og forlenger levetiden til utstyr og maskiner.
Friskere personale og redusert sykefravær.
Forbedrer arbeidsmiljøet med mindre synlig røyk og partikler i luften.
Sikrer et sunt og trygt arbeidsmiljø

Tilleggsutstyr for industrielle luftrensere

Effektive muligheter for luftrensere i sveisemiljøer

Njord luftrensere kan utstyres med alternativer som løser spesifikke utfordringer som å redusere luktproblemer eller eliminere skadelige partikler.

Bekjempe dårlig lukt med ionisering

Bli kvitt dårlig lukt effektivt og raskt ved å utstyre luftrenseren med en ioniseringsenhet.

Aktiv sterilisering av skadelige mikrober med UV-C

Utstyr luftrenseren med en UV-C-enhet for å eliminere skadelige mikrober som bakterier og virus.

Ønsker du også ren og sunn luft i sveisemiljøet ditt?

Kundeuttalelser om ren luft med Njord luftrensere

Hør det fra våre kunder

Vårt effektive utvalg av industrielle luftrensere passer for alle typer virksomheter. Her er noen eksempler fra kunder i verksteder og industri med sveisemiljøer.

Anbefalte luftrensere for sveisemiljøer

Njord XP-2

Luftrenser Njord XP-2 med to luftinnsug kombinerer kompakt design med maksimal filtreringsflate for høyest mulig effektivitet og avskillingsgrad. Tilpasset for store lokaler.

Njord XP-4

Njord XP-4 luftrenser er et høykapasitetsaggregat med 360° filtrering som tilbyr en effektiv løsning for ren og sunn luft i svært store lokaler.