Kundereferanser om ren og sunn luft

Industriell luftrensing hos våre kunder

Her har vi samlet noen av de kundene med virksomheter innen blant annet lager, industri, verksted, næringsmidler og kontor som vi har hatt gleden av å arbeide med. De forteller om hvordan Njord har hjulpet dem med å forbedre arbeidsmiljøet med ren og sunn luft.

Njord luftrenare vid automatlager, Autostore, hos Alligo, Sverige

Alligo/Swedol, Örebro

”Ved hjelp av Njord har vi skapt et betydelig renere innemiljø som har resultert i renere varer i hyllene og et rent miljø for det avanserte utstyret vi har.”

Vi har høy aktivitet på lageret hvor vi håndterer store mengder varer. All aktivitet fører til at det dannes mye støv og skitt, noe som er et problem for både våre ansatte og vår Autostore.

Ved hjelp av Njord har vi skapt et betydelig renere innemiljø som har resultert i renere varer i hyllene og et rent miljø for det avanserte utstyret vi har. 

Heidelberg Materials, Slite

”Personalet skal først og fremst beskyttes, og derfor er effektiv luftrensing avgjørende i vår virksomhet.”

I vårt anlegg i Slite, på Gotland, håndterer vi alternative brensler for Heidelberg Material Cement Sweden som matcher deres krav til forbrenning i klinkerproduksjon. Drivstoffet består av avfall som ikke kan materialgjenvinnes og kan være alt fra ikke-gjenbrukbar plast til byggeavfall.

Ved knusing av avfallsbrenselet oppstår det støv der partikler og sporer av ulike slag risikerer å skape store problemer med arbeidsmiljøet og dermed helserisiko for personellet som oppholder seg i anlegget. 

NTM / Närpes, Finland

“Vi valgte å bytte til Njords luftrensere på grunn av bedre filtreringshastighet og lavere strømforbruk.”

I vår virksomhet med produksjon av karosserier, påbygg og tilhengere til tunge transportkjøretøyer og rensebiler foregår det mye sveising og sliping i sveisehallene som genererer både sveiserøyk og slipestøv. Vi har også glassfiber og trestøv som oppstår ved saging og sliping av ulike produksjonselementer.

For å beskytte personellet som jobber i produksjonen har vi brukt luftrensing i flere år, men vi valgte å gå over til Njords luftrensere på grunn av bedre filtreringshastighet og lavere strømforbruk enn vårt tidligere luftrensesystem.

JB Smide, Västerås

“For oss er det viktig at våre ansatte har de aller beste forutsetninger for å utføre en god jobb i et sunt miljø.”

Remondis, Malmö

“Det som i hovedsak gjorde at vi valgte Njord var det faktum at vi føler at de har en veldig effektiv rensing av luften.”

Martin & Servera, Norrköping

“Vi bestemte oss umiddelbart for å bytte til Njord.”

Närpes Grönsaker, Finland

“Vi valgte Njord Clean Air da de er veldig prisvennlige sammenlignet med konkurrentene.”

Certex, Stockholm

“Det var en enkel avgjørelse å velge Njord som hadde en overlegen ytelse.”

Maxi ICA Stormarknad, Moraberg

“Effekten kom umiddelbart og har nå vart i over ett år.”

Team Mojo, Stockholm

“Vi opplever nå generelt renere lokaler og bedre inneluft, samt en klar forskjell til det bedre for personalet med allergi.”

Best Transport, Stockholm

”Nå har vi også ren luft på kontoret og en sunn arbeidsplass for alle ansatte.”

Mekonomen, Nässjö

“Det er hyggelig å vite at personalet puster ren og sunn luft.”

Spaljisten, Åseda

”Etter overgangen til Njord får vi en enda mer effektiv filtrering av de minste partiklene og et vesentlig lavere energiforbruk.”

Mange av våre prosesser genererer mye støv, spesielt polering av platemateriale og boring forårsaker svært små partikler som spres ut i luften. Selv om avtrekkene er effektive, er de ikke nok til å fjerne alt støvet. Vi håndterer også mange kartonger i våre pakkelinjer, som også genererer støv.

Det er selvsagt ikke bra for våre operatører å oppholde seg i et miljø hvor svært små partikler spres i luften. Partiklene har også innvirkning på kvaliteten på produksjonen vår da folieringsprosessene våre er svært følsomme.

Flere bedrifter som har valgt luftrensing fra Njord Clean Air:

Flere bedrifter som har valgt luftrensing fra Njord Clean Air: