Luftrensere for butikk og service

Effektiv luftrensing for butikker, salonger og andre servicevirksomheter

Skap et rent og sunt inneklima som minimerer risikoen for smittespredning og holder personalet friskere. Minsk kostnader for renhold og oppvarming og reduser eventuelle luktproblemer.

Med ren og sunn luft i butikken beskyttes kundene og de ansatte mot å utsettes for helsefarlige partikler, støv og pollen. Risikoen for å utvikle astma og allergier minimeres, og risikoen for å smittes av luftbårne bakterier og virus, som Covid-19, minsker med opptil 90 %.

I og med at luftrenseren fanger opp støv og partikler i luften, holdes lokalene renere, noe som minsker behovet for renhold. Også oppvarmingskostnader reduseres, da luften sirkulerer bedre i rommet. Hvis man har problemer med sterke eller ubehagelige lukter, kan det enkelt reduseres ved hjelp av Njord Ionisering.

Friskere personale og redusert sykefravær.
Forbedrer inneklimaet for allergikere og reduserer allergiproblemer.
Friskere og mer effektivt personale.
Redusert smitterisiko med opptil 90 %.
Rene lokaler som alltid er klare for besøkende, kunder og ansatte.
Beskytter personalet mot å utvikle allergier, lungesykdommer, kreft og andre helseproblemer knyttet til luftforurensning.
Effektiv bekjempelse av luktproblemer med Njord Ionisering.
Bedre luftsirkulasjon minsker behovet for oppvarming, noe som gir reduserte oppvarmingskostnader.
Ren luft minsker rengjøringsbehovet, noe som gir reduserte rengjøringskostnader.

Spesifikke luftrensingsfunksjoner

Flere muligheter for luftrensing i butikken

Utstyr din luftrenser med Njord Ionisering som bekjemper problemer med vond lukt, eller skap sikre, partikkelfrie luftsoner akkurat der du vil ha dem, med Njord Safe-Zone™.

Bekjempelse av vond lukt med ionisering

Bli kvitt vond lukt effektivt og raskt ved å utstyre luftrenseren med en ioniseringsenhet.

Skap sikre luftsoner med Njord Safe-Zone™

Skap sikre, definerte soner med ren og sunn luft og reduser risikoen for å bli smittet med opptil 90 %.

Anbefalte luftrensere for butikk og service

Njord XP-S

En ekstremt kompakt og smidig design med maksimal filtreringsflate gjør Njord XP-S svært effektiv og lett å plassere. For rene og sunne miljøer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med to luftinnsug kombinerer kompakt design med maksimal filtreringsflate for høyest mulig effektivitet og avskillingsgrad. Tilpasset for store lokaler.