Støvbinding for rent inneklima

Njord Støvbinder

Effektivt støvbindingsmiddel for industrigulv som binder støvet ved gulvet for enkel rengjøring.

Njord støvbinder gir et rent miljø og reduserte rengjøringskostnader. En stor del av bygningstøvet som skaper problemer i lagre, industrilokaler og verksteder, kommer fra gulvet. Med Njords egenutviklede støvbinder skapes en effektiv støvbinding til betonggulv og andre typer av harde gulv. Støvet som bindes, vaskes enkelt bort, og samtidig legges et nytt støvbindende lag over gulvet.

Dette i kombinasjon med Njords luftrensere gir dere så rene miljøer som mulig, samtidig som rengjøringskostnadene reduseres. Brukes i den daglige rengjøring av alle typer av harde gulvmaterialer (som betong, stein, sement m.m.). Binder støv og gir gulvet glans og forbedret friksjon. Vår støvbinder er vannbasert og uten faremerking.

Binder støv og gir gulvet glans og forbedret friksjon.
Vannbasert uten faremerking.
Effektiv støvbinding for alle typer av harde gulv.
Minsket rengjøringsbehov, noe som gir reduserte rengjøringskostnader.

Spesifikasjoner for Njord Støvbinder

Effektiv støvbinding

Njord Støvbinder er tilpasset for alle typer av harde gulv som finnes på lagre, i industrilokaler og verksteder.

Teknisk spesifikasjon:

Innhold: Vann, grønnsåpe, tensider, penetreringsmiddel, kompleksbinder, konserveringsmiddel.
pH-verdi: pH 10,5 i konsentrat og ca. 7,5 i bruksløsning.
Faremerking: Ingen faremerking.
Holdbarhet: 1 år

For best effekt i kombinasjon med våre industrielle luftrensere

Njord XP-S

En ekstremt kompakt og smidig design med maksimal filtreringsflate gjør Njord XP-S svært effektiv og lett å plassere. For rene og sunne miljøer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med to luftinnsug kombinerer kompakt design med maksimal filtreringsflate for høyest mulig effektivitet og avskillingsgrad. Tilpasset for store lokaler.

Njord XP-4

Njord XP-4 er et høykapasitetsaggregat med 360° filtrering som tilbyr en effektiv løsning for ren og sunn luft i svært store lokaler.