Luftrensere for hotell og restaurant

Industriell luftrensing for hoteller, restauranter, kafeer og barer.

Skap et rent inneklima, beskytt gjestene deres og få et sunt personale med redusert sykefravær. Reduser oppvarmingskostnader og rengjøringsbehovet i lokalene og bekjemp eventuelle luktproblemer.

Med ren og sunn luft i lokalene minimeres risikoen for å bli smittet av luftbårne bakterier og virus, for eksempel Covid-19. Personalet holder seg friskere med redusert sykefravær, allergikere får mindre allergiproblemer, og gjestene unngår å bli smittet.

Et rent inneklima uten støv og partikler holder rengjøringskostnadene nede, og den forbedrede luftsirkulasjonen, takket være luftrenseren som hele tiden blåser ut ren luft, minsker oppvarmingsbehovet og dermed oppvarmingskostnadene.

Friskere personale og redusert sykefravær.
Rene lokaler som alltid er klare for gjester og personale.
Rene og støvfrie varer gir mindre svinn.
Redusert smitterisiko med opptil 90 %.
Friskere og mer produktivt personale.
Effektiv reduksjon av luktproblemer med ionisering.
Beskytter personalet mot å utvikle allergier, lungesykdommer, kreft og andre helseproblemer knyttet til luftforurensning.
Ren luft uten støv, pollen og helsefarlige partikler.
Bedre luftsirkulasjon minsker behovet for oppvarming, noe som gir reduserte oppvarmingskostnader.
Ren luft minsker rengjøringsbehovet, noe som gir reduserte rengjøringskostnader.

Spesifikke luftrensingsfunksjoner

Flere muligheter med luftrenseren på hoteller og restauranter

Utstyr luftrenseren din med tilvalg som håndterer spesifikke utfordringer, for eksempel å redusere problemer med vond lukt, eliminere skadelige mikrober som bakterier og virus, eller skap sikre, partikkelfrie luftsoner akkurat der de trengs som mest.

Aktiv sterilisering av skadelige mikrober med UV-C

Utstyr luftrenseren med en UV-C-enhet for eliminering av skadelige mikrober som bakterier og virus.

Bekjempelse av vond lukt med ionisering

Bli kvitt vond lukt effektivt og raskt ved å utstyre luftrenseren med en ioniseringsenhet.

Skap sikre luftsoner med Njord Safe-Zone™

Skap sikre, definerte soner med ren og sunn luft og reduser risikoen for å bli smittet med opptil 90 %.

Anbefalte luftrensere for hoteller og restauranter

Njord XP-S

En ekstremt kompakt og smidig design med maksimal filtreringsflate gjør Njord XP-S svært effektiv og lett å plassere. For rene og sunne miljøer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med to luftinnsug kombinerer kompakt design med maksimal filtreringsflate for høyest mulig effektivitet og avskillingsgrad. Tilpasset for store lokaler.